نشت شار مغناطیس MFL

نشت شار مغناطیسی MFL از روشهای بازرسی پیشرفته و تكنولوژي مناسبی براي یافتن خوردگی کف مخازن و لوله ها در حجم زیاد

MFL یکی از روشهای کیفی میباشد که پس از انجام تست و یافتن نقاط معیوب یا مشکوک به وسیله یک روش بازرسی عددی نظیر Phased Array یا التراسونیک سنتی دو پروبه TR جهت تعین دقیق مقدار خوردگی مجدد بازرسی میگردد.

پیشنهادات ویژه

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

نشت شار مغناطیس MFL

تست نشت شار مغناطیسی MFL از روشهای بازرسی پیشرفته است.

MFL روش مناسبی براي یافتن خوردگی کف مخازن و لوله ها در حجم زیاد است و در صنایع  نفت و گاز و پتروشیمی به علت انجام سریع حجم زیادی از تست در مخازن ذخیره سازی و موارد دیگر کاربرد روزافزونی پیدا کرده است.

MFL یکی از روشهای کیفی میباشد. پس از انجام تست و یافتن نقاط معیوب یا مشکوک، به وسیله یک روش بازرسی عددی نظیر Phased Array یا التراسونیک سنتی دو پروبه TR ، جهت تعین دقیق مقدار خوردگی بازرسی میگردد.

تجهیزات نشت شار مغناطیس MFL

این دستگاهها از آهنرباهای دائمی یا الکترومغناطیسی برای ایجاد شارمغناطیسی موضعی استفاده و  سپس توسط سیم پیچ القایی یا آرایه های حسگر Hall Efect نشت شار غیرعادی از نواحی خوردگی را تشخیص می دهد.

بخش Detector دستگاه نشت شار مغناطیس MFL شامل یک آهنربای بسیار قوی و مجموعه ای از سنسورها است.

برای تشخيص محل عيوب ، ابتدا قطعه مورد تست توسط میدان مغناطیسی بزرگ ایجاد شده توسط آهنربای قوی در حد اشباع احاطه می شود

در صورت وجود تغییرات قطعه ناشی از عیوب احتمالی، جریان عادی شار مغناطیسی مختل و نشت شار در محل عیوب توسط سنسورهای قوی دریافت میگردد.

اطلاعات دریافت شده توسط سنسور ها به بخش کامپیوتر دستگاه ارسال و تصاویر بر مبنای مقدار شار دریافتی توسط سنسور ایجاد میگردد.

بررسي تصاویر ثبت شده امکان تعین موقعیت عیوب را به تفکیک شدت شار که ناشی از شدت خوردگی میباشد امکانپذیر میکند.

در بازرسی توسط پیگ هوشمند یکی از بهترین متد ها استفاده از MFL میباشد

 

 

نشت شار مغناطیس MFL

مزایای نشت شار مغناطیس MFL

  • امکان اسکن سطوح گسترده
  • نتایج قابل اطمینان تر به عنوان MFL پوشش کل منطقه ا
  • تسهیل ارزیابی عمر باقی مانده RLA.
  •  دلیل سرعت بالای بازرسی در زمان و هزینه صرفه جویی می شود
  • امکان اسکن حدود 300 متر مربع در هر شیفت کاری
  • گزارش خروجی با نقشه رنگی بر اساس کدهای رنگی