ISO 3834

الزامات کیفی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی

ISO 3834 الزامات کیفی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی

فرایندهایی چون جوشکاری ذوبی به طور گسترده‌ای در ساخت بسیاری از محصولات بکار رفته بطوريكه در برخی از شرکتها جنبه کلیدی تولید محسوب مي‌شوند. این فرایندها تاثیر قابل توجهی بر هزینه ساخت و کیفیت محصول دارند و بنابراین مهم است که به موثرترین راه انجام گرفته و همه بخش‌های عملیات مربوط به اين فرايندها به طور مناسب کنترل شوند.

بیان الزامات کیفی برای فرایندهای جوشکاری از اهمیت ويژه‌اي برخوردار است زیرا از کیفیت این فرایندها نمی توان به سادگی اطمینان حاصل کرد و به همین دلیل است که در ISO 9000:2008، این فرایندها تحت عنوان فرایندهای خاص نامیده می‌شوند. واضح است که از طریق بازرسی محصول، حتی با گرانترین و دقیق ترین روشهای آزمون غیر مخرب، نمی‌توان کیفیت محصول را بهبود داد، بلکه برای اطمینان از سلامت محصول و عاری از مشکل بودن آن در حین تولید و سرویس‌دهی، ضروری است که در مراحل مختلف ساخت، از مرحله طراحی، انتخاب مواد، ساخت و بازرسی بعدی کنترل صورت پذیرد.

برای اطمینان از سلامت و موثر بودن ساخت، لازم است که مدیریت نسبت به منابع بالقوه ایجاد کننده مشکلات آگاه بوده و روشهایی مناسب برای کنترل آنها را به اجرا گذارد.

استاندارد فوق روشی برای نشان دادن قابليت يک سازند در توليد محصولاتی با كيفيت معين را فراهم می سازد.

سیستم بین المللی برای تایید صلاحیت شرکت ها با هدف مطابقت با استاندارد ISO 3834 بر پایه استانداردهای اروپایی، نزدیک به 10 سال است که وجود دارد. این استاندارد قادر است توانایی فروش محصولات شرکت های سازنده را در سطح ملی و بین المللی افزایش دهد. مطابقت با استاندارد فوق به شرکت قابلیت جهانی شدن می بخشد. نامیدن الزامات کیفی برای جوشکاری استاندارد جزییات چگونگی کنترل موارد مربوط به عملیات جوشکاری برای حصول کیفیت ثابت مطلوب.

خصیصه کلیدی استاندارد عبارتست از الزام به کسب اطمینان از اینکه افراد دارای مسئولیت های جوشکاری، شایستگی اجرا مسئولیت های خود را دارند. این ویژگی بدست می آید با همراهی استاندارد دیگری با نام ISO 14731 وظایف مسئول و هماهنگ کننده. در سال 2007 انجمن جوش اروپا و انستیتو بین المللی جوش به توافق رسیدند که شرکت های اروپایی متقاضی تایید صلاحیت و صدور گواهینامه مطابق ISO 3834 را به انیستیتو بین المللی جوش IIW بسپارند. بمنظور ایجاد و اجرای این سیستم، انستیتو بین المللی جوش IIW واحدی تحت عنوان هیات اعتبار دهی IAB ایجاد نمودکه هدف این کارگروه ادغام و یکپارچه سازی موثر سیستم بین المللی و اروپایی است.

3834 به گونه اي طراحي شده است كه همه فاكتورهايي كه مي‌توانند بر كيفيت محصول ساخته شده به روش جوشكاري تاثير گذارند و نياز به كنترل آنها قبل، حين و بعد از جوشكاري است، تعيين گردند. اين استاندارد با عنوان الزامات كيفي براي جوشكاري ذوبي مواد فلزي در 6 بخش زير تدوين شده است:

 1. ISO 3834-1:2005, Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements
 2. ISO 3834-2:2005, Comprehensive quality requirements
 3. ISO 3834-3:2005, Standard quality requirements
 4. ISO 3834-4:2005, Elementary quality requirements
 5. ISO 3834-5:2005, Applicable documents
 6. ISO/TR 3834-6:2007, Guidelines on implementing ISO 3834

مزاياي ISO 3834 براي اشخاص و سازمانهايي كه آنرا بكار مي برند

مزاياي ISO 3834 براي خريدار

1.    اطمينان بيشتر از زمانهاي تحويل قيد گشت در قرارداد
2.    اطمينان بيشتر از كيفيت محصولات جوشكاري گشت
3.    اعتبار و كارايي بيشتر كارخانه
4.    كاهش هزينه هاي نگهداري
5.    كاهش يا حذف هزينه هاي بازرسي شخص ثالث
6.    تامين كنندگان با صلاحيت تر محصولات جوشكاري گشت

مزاياي ISO 3834 براي سازنده

1.    دوباره كاري كمتر و به موقع تمام شدن كار
2.    شناخته شدن سازنده به عنوان يك سازمان رقابتي در سطح منطقه‌اي يا بين‌المللي
3.    برآورده شدن الزامات مرتبط با جوشكاري ISO 9001
4.     هماهنگ سازي پر بازده تر فعاليتهاي جوشكاري
5.    نيروي كار فعال تر و مسئوليت پذير تر
6.    افزايش فرصت ها و قابليت ها براي مناقصه ها
7.     صرفه جويي در هزينه ها- فن آوري پر بازده تر
8.    كاهش مميزي هاي مراقبتي و بازرسيها توسط خريداران

شرکت های واجد شرایط دریافت استاندارد فوق:

 • شرکت های سازنده سازه های جوشی چه در سایت و چه در محل کارخانه
 • پیمانکاران تعمیر و نگهداری
 • سازندگان محصول جوشی
 • کارگاه های جوشکاری که تحت سیستم مدیریت کیفیت واحد فعالیت می کنند
 • و آنهایی که خود محصول جوشکاری گردید ندارند اما مشاورند یا درگیر طراحی جوش، بازبینی الزامات تکنیکی و شایستگی پیمانکاران فرعی و …

وضعیت صدور گواهینامه ISO 3834 در نقاط مختلف جهان:

ردیف نام کشور تعداد گواهینامه صادره

iso 3834 welding

iso 3834 welding

1

استرالیا 12
2 ایران 22
3 بلژیک 3
4 بلغارستان 4
5 جمهوری چک 20
6 فرانسه 6
7 مجارستان 35
8 هلند 19
9 لهستان 22
10 رومانی 73
11 اسلواکی 21
12 اسلونی 51
13 افریقای جنوبی 20
14 اسپانیا 16
15 لتونی 122
16 اوکراین 7
17 انگلستان 21

اهمیت پرسنل مرتبط با جوشکاری از دید استاندارد فوق:

خصیصه کلیدی استاندارد ISO 3834 عبارتست از الزام اطمینان ازاینکه پرسنل با وظایف مرتبط با جوشکاری شایسته انجام چنین وظیفه می باشند. این مهم بدست نمی آید مگر بوسیله استاندارد دیگری بنام ISO 14731 که حداقل الزامات وظایف و مسئولیت های هماهنگ کننده جوشکاری و پرسنل بازرسی را مشخص نموده است.

سطح دانش و صلاحیت تکنیکی که برای شخص هماهنگ کننده قبل از اینکه ایشان برای این منظور انتخاب گردد لازم می باشد. موارد زیر در استاندارد ISO 14731 پیشنهاد گردید است:

 • سطح جامع اطلاعات فنی – مهندس بین المللی جوش IWE می باشد.
 • سطح ویژه اطلاعات فنی – تکنولوژیست بین المللی جوش IWT می باشد.
 • سطح پایه اطلاعات فنی – متخصص بین المللی جوش IWS می باشد.