دوره تهيه دستور العملهای جوشکاری

هدف از این دوره آموزش شرکت کنندگان برای استفاده کاربردی از استاندارد ASME Sec. IX جهت تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری WPS و چگونگی تایید آن PQR و نیز آشنایی با چگونگی تایید صلاحیت جوشکار می باشد. این دوره برای کارشناسان واحدهای مهندسی، بازرسان و ناظران واحد كنترل كيفيت حین ساخت و نصب سازه ها و اتصالات جوشی.

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

دوره تهيه دستور العملهای جوشکاری

دوره تهيه دستور العملهای جوشکاری

  • مقدمه و تاریخچه استاندارد
  • مقدمه و تاریخچه کدهای ASME
  • فرایندهای جوشکاری
  • متغییرهای جوشکاری (اساسی – کمکی اساسی و غیر اساسی)
  • متالورژی جوش و عملیات حرارتی در جوشکاری (پیشگرم …)
  • شناخت فلز پایه و مواد مصرفی جوشکاری
  • آشنایی با آزمون های مخرب
  • نحوه تهیه WPS
  • نحوه تهیه PQR
  • تمرین عملی برای تهیه WPS