تست التراسونیک ToFD

تست التراسونیک ToFD یکی از روشهایی است که با کمک کامپیوتر تصویر سازی داده های پراش صوتی را برای ارزیابی قطعه مورد تست فراهم آوردهاست.

عموما از این روش برای تست جوش لوله ها استفاده میگردد.

پیشنهادات ویژه

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

تست التراسونیک ToFD

به شکل کلی تست التراسونیک ToFD

یکی از روش های التراسونیک است که با کمک کامپیوتر توانایی اسکن، ذخیره سازی اطلاعات، و تصویر سازی داده ها را برای ارزیابی قطعه مورد تست فراهم آورده است.

عموما از این روش برای تست جوش در خطوط لوله استفاده میگردد.

در انجام تست ToFD امواج فراصوتي جهت تشخيص و بررسي عيوب استفاده مي شود با اين تفاوت كه در روش معمول از بازگشت صوت بعنوان معیار بررسی استفاده شده و در ToFD پراش صوت مبنای بررسی می گردد.

نحوه کارکرد:

دستگاه توانمند برای تست TOFD عموما همراه با دستگاه تست Phased Array میباشد که در مطلب راهنمای انتخاب تجهیزات  به صورت کلی بیان شده است.

 

 

مجموعه ToFD شامل دو پراب مجزا برای ارسال و دریافت صوت میباشد به شکلی که پرابها روی دو کفشک با زاویه انتشار یکسان در مقابل همدیگر قرار میگیرند.

امواج مافوق صوت کل حجم جوش را پوشش میدهند و سلامت جوش بررسی می گردد.

 

در صورتی که عیبی وجود داشته باشد دو سیگنال ناشی از پراش صوت (Diffraction) در ابتدا و انتهای عیب ایجاد میشود.

و نتیجه اسکن در تصویری به شکل زیر ذخیره می شود

در تصاویر ثبتی تست التراسونیک ToFD مشاهده می شود که  نمایی دو بعدی از ضخامت قطعه و ارتفاع عیوب ، طول اسکن و موقعیت عیوب بوده که دارای درجه ای از دقت و سرعت است که هرگز نمی توان با دیگر تکنیک های اولتراسونیک به دست آورد.

در تصویر بالا

  • خط افقی اول: معرف صوت طی شده روی سطح است که به آن Lateral Wave میگویند
  • خط افقی دوم: معرف صوت طولی  طی شده تا انتهای قطعه و بازگشت آن تا پروب گیرنده است به آن Back Wall طولی میگویند.
  • خط افقی سوم: معرف صوت عرضی طی شده تا انتهای قطعه و بازگشت آن تا پروب گیرنده است به آن Back Wall عرضی میگویند.

به شکل کلی عموم استانداردها نظیر ASME Sec VIII فقط محدوده قبل از Lateral Wave تا بعد از Back Wall عرضی جهت تفسیر استفاده میگردد.