Phased Array و راهنمای انتخاب تجهیزات Phased Array

راهنمای انتخاب تجهیزات Phased Array

خلاطه مطلب: انتخاب تجهیزات مناسب تست PHASED ARRAY همواره یکی از مراحل مهم انجام تست است و متناسب با استاندارد ساخت و جزییات فنی تجهیز مورد تست انتخاب میشود. در این راهنما پیشنهاداتی که حاصل بهره برداری از استانداردها و تجربیات کارشناسان براساس تجهیزات اصلی تست Phased Array برای دامنه استفاده قابل مشاهده است

Phased Array و راهنمای انتخاب تجهیزات Phased Array

راهنمای انتخاب تجهیزات Phased Array

انتخاب تجهیزات مناسب تست PHASED ARRAY همواره یکی از مراحل مهم انجام تست است و متناسب با استاندارد ساخت و جزییات فنی تجهیز مورد تست انتخاب میشود و در این راهنما پیشنهاداتی که حاصل بهره برداری از استانداردها و تجربیات کارشناسان است قابل مشاهده است :

1 . تجهیزات:

تجهیزات اصلی تست Phased Array به شرح زیر است

 • دستگاه Phased Array
 • پروب Phased Array
 • بلوک های کالیبراسیون حساسیت
 • بلوک های کالیبراسیون مسافت
 • اسکنر
 

2 . کاربرد:

در این راهنما تست Phased Array برای دامنه استفاده در موارد زیر بررسی شده است

3. انتخاب تجهیزات :

3.1 انتخاب دستگاه التراسونیک پیشرفته:

دامنه کاربرد
    ضخامت
تعداد  پالسر و کانال
         قابلیت ها
تست جوشبرای همه دامنه های کاربردبند 2
تا 55 میلیمتر
حداقل 16 پالسر و 64 کانال
انجام Phased Array  و ToFD  همزمان
امکان اتصال دو پروب PAUT همزمان
دارای حداقل یک جفت کانال ToFD
تهیه فایل خروجی  قابل آنالیز روی نرم افزار
قابلیت اتصال انکودر
امکان انجام 4 گروه اسکن همزمان
55 تا 130 میلیمتر
حداقل 32 پالسر و 64 کانال
از 130میلیمتر تا بیشتر
حداقل 32 پالسر و 128 کانال
یافتن عیوب بدنه تجهیزات و لوله ها ناشی از سرویس برای بررسی عمر باقمانده متناسب با استاندارد API 579(غیر از جوش)
تا 55 میلیمتر
حداقل8 پالسر و 16 کانال
انجام 2 اسکن Phased Array  همزمان
امکان ذخیره تصویر محل عیب
قابلیت اتصال انکودر در مواقع تهیه نقشه خوردگی
55 تا 100 میلیمتر
حداقل 16 پالسر و 64 کانال
از 100 میلیمتر تا بیشتر
حداقل 32 پالسر و 64 کانال
3.2 انتخاب پروب Phased Array : (همچنان مطالعه کنید: محاسبات موقعیت پروب)
ضخامت
فرکانس
تعداد المنت
سایز (Pitch)
ضخامت تا کمتر از  6 میلیمتر
10 مگاهرتز
حداقل تا 16 المنت
0.3 تا  0.6 میلیمتر
ضخامت 6 تا 10 میلیمتر
 7.5 تا 10 مگاهرتز
حداقل تا 16 المنت
0.3 تا  0.6 میلیمتر
ضخامت 10 تا 16 میلیمتر
5 تا 7.5 مگاهرتز
حداقل تا 16 المنت
0.3 تا  0.6 میلیمتر
ضخامت 16 تا 55 میلیمتر
5  مگاهرتز
حداقل تا 16 المنت
0.5 تا  0.8 میلیمتر
ضخامت 55 تا 85 میلیمتر
2.25 تا 5  مگاهرتز
حداقل تا 32 المنت
0.6 تا 0.8 میلیمتر
ضخامت 85 تا 100 میلیمتر
2.25 تا 5  مگاهرتز
حداقل تا 32 المنت
0.8 تا 1 میلیمتر
ضخامت از  100 میلیمتر تا بالاتر
2.25 مگاهرتز
حداقل تا 32 المنت
0.8 تا 1.2 میلیمتر
 

3.3 انتخاب Wedge Phased Array :

دامنه کاربرد 
جنس کفشک
 زاویهخروج صوت
توضیحات
تست جوش  Phased Arrayبرای همه دامنه های کاربرد  بند 2
Rexolite
45 درجه طولی45 درجه عرضی55 درجه عرضی60 درجه طولی60 درجه عرضی
در تست جوش لوله های تا کمتر از 20 اینچ کفشک میبایست متناسب با قطر لوله قوس داشته باشد
تست جوش  ToFDبرای همه دامنه های کاربرد  بند 2
Rexolite
45 و 60 و 65 و 70 درجه
جنس بدنه کفشک متغیر اساسی نیست و جنس مرکز کفشک میبایست رعایت گردد
یافتن عیوب بدنه تجهیزات و لوله ها ناشی از سرویس برای بررسی عمر باقمانده متناسب با استاندارد API 579 (غیر از جوش)
Prespexو یاRexolite
صفر درجه
حداکثر ضخامت قابل تست تا حدودا دوبرابر ضخامت کفشک میباشددر ضخامت بالای 60 از کفشک Rexolite استفاده گردد

   

3.4 انتخاب بلوک حساسیت TCG/DAC:

دامنه کاربرد
ضخامت جوش
ضخامت  بلوک
قطر SDH
توضیحات
تست جوش های مخازن تحت فشارطراحی شده بر اساس استانداردASME Sec VIII
تا 25 میلیمتر
± 25 %ضخامت جوش
تا 2.5 میلیمتر موازی سطح
متریال بلوک میبایست مشابه متریال جوش باشد.
شرایط سطح بلوک حتی الامکان مشابه قطعه مورد تست باشد
درصورت تفاوت فرایند ساخت متریال بلوک و قطعه، محاسبه ضریب انتقال صوتی انجام گردد
دارای 3 عدد SDH در عمقهای  ¼ , ½ , ¾    ضخامت بلوک
25 تا 50 میلیمتر
± 25 %ضخامت جوش
تا 3 میلیمتر موازی سطح
50 تا 100میلیمتر
± 25 %ضخامت جوش
تا 5 میلیمتر موازی سطح
از100میلیمتر تا بیشتر
± 25 %ضخامت جوش
با ازای هر 50 میلیمتر افزایش ضخامت تا 1.5 میلیمتر به سایز   SDH  پله قبلی اضافه میگردد

برای استفاده بلوکهای فوق در قطعات لوله ای شکل، در صورتی که سطح بلوک متناسب با لوله مورد تست قوس داشته باشد استفاده از همین بلوک و رفلکتورها مجاز میباشد

3.5 انتخاب بلوک اسکنر :

یک قطعه بلوک از متریال واقعی مورد تست باشرایط زیر میبایست توسط کارفرما تهیه و جهت بررسی روزانه کارایی سیستم در اختیار اپراتورها قرار گیرد

 • در تست جوش ورقها این قطعه حداقل به طول 50 سانتی متر و با ضخامت % 25± جوش مورد تست باشد.
 • در تست جوش لوله این قطعه حداقل حداقل نیمی از محیط دایره، ضخامت % 25± جوش مورد تست و قطر آن در محدوده 0.9 تا 1.5 برابرلوله اصلی مورد تست باشد.
 • طرح اتصال مشابه و مانند قطعه مورد تست باشد.
 • عیوب مصنوعی یا واقعی بوده و تعداد، موقعیت و اندازه عیوب با مشورت کارشناس سطح 3 PAUT مشخص گردد.
 • از بلوک اسکنر میتوان در صورت تایید کارشناس سطح 3 برای تایید صلاحیت دستورالعمل و اسکن پلان استفاده نمود
 • در صورت مشخص بودن دقیق سایز و نوع عیوب، میتوان از بلوک فوق بعنوان بلوک تهیه دستورالعمل سایزینگ استفاده نمود.
 • نقشه توصیه ای و پیشنهادی برای تهیه بلوک به عیوب مصنوعی به شکل زیر است :

3.6 انتخاب اسکنر :

دامنه کاربرد
اسکنر مورد نیاز
قابلیت ها
تست جوش های مخازن تحت فشار طراحی شده بر اساس استاندارد ASME Sec VIII
اسکنر تمام اتوماتیک و یا اسکنر نیمه اتوماتیک
امکان نصب تا حداقل دو عدد پروب Phased Array 
قابلیت نصب تا حداقل دو عدد پروب ToFD
امکان نصب و اتصال انکودر
دارای چرخ های مگنتی چسبنده و یا مکانیزم های دیگر برای اتصال به مخزن
تست جوش های مخازن ذخیره طراحی شده بر اساس  استاندارد API 650 و API 620
اسکنر تمام اتوماتیک
امکان نصب تا حداقل دو عدد پروب Phased Array 
قابلیت نصب تا حداقل دو عدد پروب ToFD
امکان نصب و اتصال انکودر
دارای چرخ های مگنتی چسبنده و یا مکانیزم های دیگر برای اتصال به مخزن
تست جوش لوله های تحت فشار  طراحی شده بر اساس استاندارد ASME B31.1   و ASME B31.3
اسکنر تمام اتوماتیک و یا اسکنر نیمه اتوماتیک
امکان نصب تا دو عدد پروب Phased Array 
قابلیت نصب تا دو عدد پروب ToFD
امکان نصب و اتصال انکودر
دارای چرخ های مگنتی چسبنده و یا مکانیزم های دیگر برای اتصال به مخزن
تست جوش  خطوط لوله طراحی شده بر اساس
استاندارد API 1104
اسکنر تمام اتوماتیک و یا اسکنر نیمه اتوماتیک
امکان نصب تا دو عدد پروب Phased Array 
قابلیت نصب تا دو عدد پروب ToFD
امکان نصب و اتصال انکودر
دارای چرخ های مگنتی چسبنده و یا مکانیزم های دیگر برای اتصال به مخزن
یافتن عیوب بدنه تجهیزات و لوله ها ناشی از سرویس برای بررسی عمر باقمانده متناسب با استاندارد API 579 (غیر از جوش)
اسکنر تمام اتوماتیک و یااسکنر نیمه اتوماتیک
و یا اسکن دستی
قابلیت متصل نمودن و اتصال انکودر در مواقع تهیه نقشه خوردگی