دوره بازرسي چشمي سطح 1 و2

هر فرد درگیر با جوشکاری قوسی باید اساس و بنیان هر آنچه را که قبل، حین و پس از جوشکاری مشاهده می کند بداند. این دوره متمرکز است بر روی اغلب روش های بکار رفته در بازرسی جوش که ما می توانیم به چشم مشاهده کنیم. ضمنا آموزش، امتحان و صدور گواهينامه بين المللي دوره فوق مطابق با دستورالعمل SNT-TC-1A موسسه ASNT آمريکا با كاربرد جوشكاري مي باشد. اين دوره براي كارشناسان ، بازرسان ، پرسنل QC ، دستگاه نظارت و تمامي علاقه مندان به بازرسي و NDT مناسب مي باشد.

دوره بازرسي چشمي سطح 1 و2

  • وظایف بازرس
  • فرایندهای جوشکاری
  • نقشه خوانی و علائم جوش
  • عیوب جوشکاری و علل ایجاد و نحوه بر طرف کردن آنها
  • تجهيزات بازرسي چشمی
  • کار عملی با قطعات معیوب و تجهیزات بازرسی
  • مستند سازي مدارک و گزارش نويسي
  • آشنایی با مستندات و دستورالعمل های جوشکاری
  • آشنایی با فرایندهای آزمون های غیر مخرب
  • معيار پذيرش عیوب