دوره ToFD Level II

اين دوره مطابق با سر فصلهاي التراسونيك استاندارد ایزو 9712 و ASNT-SNT-TC1A در سطح II و با كاربرد تست جوش برگزارگرديده و براي كارشناسان التراسونیک سطح 2 که سابقه انجام تست و مهارت در عیب یابی و تفسیر دارند مناسب میباشد

دوره ToFD Level II

 • یادآوری فرایند التراسونیک
 • اصول اولیه صوت
 • تکنیک های التراسونيك پیشرفته
 • معرفی التراسونیک پیشرفته
 • تاریخچه و معرفی ToFD
 • آشنایی با کاربردهای ToFD
 • آشنایی با دستگاه و تجهیزات
 • رویه کالبراسیون و کنترل تجهیزات
 • تنظیمات دستگاه
 • تفسیر و ارزیابی و نظارت
 • تشخیص عیوب
 • مقایسه با روشهای دیگر
 • استانداردها
 •  ذخیره فایل و گزارش دهی