دوره Phased Array Level II

اين دوره مطابق با سر فصلهاي التراسونيك استاندارد ایزو 9712 و ASNT-SNT-TC1A در سطح II و با كاربرد تست جوش برگزارگرديده و براي كارشناسان التراسونیک سطح 2 که سابقه انجام تست و مهارت در عیب یابی و تفسیر دارند مناسب میباشد

دوره Phased Array Level II

 • یادآوری فرایند التراسونیک
 • اصول اولیه صوت
 • تکنیک های التراسونيك پیشرفته
 • معرفی تست TOFD
 • تاریخچه و معرفی تست PAUT
 • آشنایی با کاربردهای تست PAUT
 • آشنایی با دستگاه و تجهیزات جانبی
 • رویه کالیبراسیون و کنترل تجهیزات
 • تنظیمات دستگاه
 • تفسیر و ارزیابی و نظارت
 • تشخیص عیوب
 • مقایسه با روشهای دیگر
 • استانداردهای کاربردی
 • ذخیره فایل و گزارش دهی