دوره بازرسی جوش CWI

این دوره بر اساس سرفصل های بازرسی جوش موسسه جوشکاری آمریکا (استاندارد AWS-QC1) برگزار می گردد و برای کارشناسان، بازرسان جوش، پرسنل کنترل کیفیت و دستگاه نظارت و همچنین متقاضیان شرکت در امتحان و داشتن گواهینامه بازرس جوش تایید صلاحیت شده مناسب می باشد.

دوره بازرسی جوش CWI

  • بازرس و اصول بازرسی
  • طرح اتصالات و علائم جوشکاری
  • فرایندهای جوشکاری و برشکاری
  • عیوب جوش و فلز پایه
  • متالورژی جوش
  • خواص فلزات و آزمون های مخرب
  • مدارک فنی و بازرسی
  • استانداردهای مرتبط
  • کار عملی و آشنایی با تجهیزات بازرسی چشمی
  • آشنایی با آزمون های غیر مخرب