دوره ذرات مغناطيسی سطح 1و2

دوره ذرات مغناطيسی سطح 1و2

در این دوره شرکت کنندگان در حوزه تست ذرات مغناطيسی و با محتوای کامل آموزش می بینند و عموما با ارزیابی دانش آموخته جهت حفظ مطالب آموخته شده، اتمام می یابد.

شرکت فن آوران تام تابان براساس استاندارد ASNT-SNT-TC-1A و آموزش اساتید برتر در حوزه تست های غیر مخرب این دوره ها را برگزار و پس از ارزیابی و آزمون، مدارک سطح 1و 2 را صادر می نماید.

دانش آموختگان در پایان این دوره و بعد از دریافت مدرک می توانند جذب صنایع مختلف در داخل و یا خارج از کشور شوند.

پیشنهادات ویژه

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

دوره ذرات مغناطيسی سطح 1و2

دوره ذرات مغناطيسی سطح 1و2

در این دوره شرکت کنندگان در حوزه تست ذرات مغناطيسی و با محتوای کامل آموزش می بینند و عموما با ارزیابی دانش آموخته جهت حفظ مطالب آموخته شده، اتمام می یابد.

شرکت فن آوران تام تابان براساس استاندارد ASNT-SNT-TC-1A و آموزش اساتید برتر در حوزه تست های غیر مخرب این دوره ها را برگزار و پس از ارزیابی و آزمون، مدارک سطح 1و 2 را صادر می نماید.

دانش آموختگان در پایان این دوره و بعد از دریافت مدرک می توانند جذب صنایع مختلف در داخل و یا خارج از کشور شوند.

در زیر به چند مورد از مزایای دوره های شرکت فن آوران تام تابان اشاره شده است:

 • دوره ها شامل محتوای کامل براساس استاندارهای آموزشی بین المللی می باشند.
 • مدرسین این دوره ها از اساتید برتر با گرایش مرتبط می باشند.
 • گواهی نامه های صادر شده قابل ردیابی می باشند.
 • حفظ ارتباط دانش آموختگان با اساتید، جهت راهنمائی و مشاور بعد از اتمام دوره ها.

 

دوره ذرات مغناطيسی سطح 1و2 شامل سرفصل های زیر می باشد:

 • مقدمه و آشنايي با روشهاي NDT و ASNT-SNT-TC-1A
 • مفاهيم پايه مغناطیس
 • مزایا و محدودیت های آزمون ذرات مغناطیس
 • تئوری مغناطیس
 • میدان مغناطیسی و جهت آن
 • توزیع میدان مغناطیسی
 • ذرات مغناطیسی و خواص آنها
 • انواع جریان و محاسبه آن
 • دستگاهای تست به روش ذرات مغناطیسی
 • روشهای اعمال ذرات مغناطیسی
 • تکنیک های آزمون مغناطیسی
 • گزارش نویسی در آزمون ذرات مغناطیسی
 • مقایسه با روشهای دیگر NDT
 • آشنایی با فرایندهای تولید و عیوب مرتبط
 • آشنایی با استانداردهای مربوطه