دوره تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی سطح 2

تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی سطح 2

در این دوره شرکت کنندگان در حوزه تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی و با محتوای کامل آموزش می بینند و عموما با ارزیابی دانش آموخته جهت حفظ مطالب آموخته شده، اتمام می یابد.

شرکت فن آوران تام تابان براساس استاندارد ASNT-SNT-TC-1A و آموزش اساتید برتر در حوزه تست های غیر مخرب این دوره ها را برگزار و پس از ارزیابی و آزمون، مدارک سطح 1و 2 را صادر می نماید.

دانش آموختگان در پایان این دوره و بعد از دریافت مدرک می توانند جذب صنایع مختلف در داخل و یا خارج از کشور شوند.

پیشنهادات ویژه

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

دوره تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی سطح 2

تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی سطح 2

در این دوره شرکت کنندگان در حوزه تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی و با محتوای کامل آموزش می بینند و عموما با ارزیابی دانش آموخته جهت حفظ مطالب آموخته شده، اتمام می یابد.

شرکت فن آوران تام تابان براساس استاندارد ASNT-SNT-TC-1A و آموزش اساتید برتر در حوزه تست های غیر مخرب این دوره ها را برگزار و پس از ارزیابی و آزمون، مدارک سطح 1و 2 را صادر می نماید.

دانش آموختگان در پایان این دوره و بعد از دریافت مدرک می توانند جذب صنایع مختلف در داخل و یا خارج از کشور شوند.

در زیر به چند مورد از مزایای دوره های شرکت فن آوران تام تابان اشاره شده است:

 • دوره ها شامل محتوای کامل براساس استاندارهای آموزشی بین المللی می باشند.
 • مدرسین این دوره ها از اساتید برتر با گرایش مرتبط می باشند.
 • گواهی نامه های صادر شده قابل ردیابی می باشند.
 • حفظ ارتباط دانش آموختگان با اساتید، جهت راهنمائی و مشاور بعد از اتمام دوره ها.

 

تفسير فيلم پرتونگاری صنعتی سطح 2 شامل سرفصل های زیر می باشد:

 • معرفي آزمون هاي غيرمخرب و ASNT-SNT-TC-1A
 • محدوديتها و مزيتهاي  تفسير
 • اصول و مباني راديو گرافي
 • ساختار و كاربرد انواع فيلمهاي راديو گرافي
 • پارامترهاي كيفيت در راديوگرافي
 • تئوري و خواص منابع اشعه X و گاما
 • اصول و مباني ايمني و حفاظت در برابر اشعه
 • معرفي تكنيك  هاي راديوگرافي
 • استاندارد هاي پرتونگاري و معيار پذيرش (ASME)
 • تفسير فيلم ( تشخيص علايم نامربوط فيلم)
 • مقايسه با روشهاي ديگر NDT
 • گزارش نويسي
 • آشنايي با فرايند هاي توليد و عيوب مرتبط