دوره بازرسی جوش CWI

دوره بازرسی جوش CWI

شرکت فن آوران تام تابان این دوره را براساس سرفصل های بازرسی جوش موسسه جوش امریکا و استانداردAWS QC-1 برگزارکرده و برای کارشناسان، بازرسان جوش، پرسنل کنترل کیفیت و دستگاه نظارت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع نیروگاهی، ساختمان، کشتی سازی، لوله سازی، سیمان و غیره مناسب می باشد. این دوره زیر نظر اساتید برتر در حوزه بازرسی جوش برگزار و پس از ارزیابی و آزمون، مدرک را صادر می گردد.

دانش آموختگان در پایان این دوره و بعد از دریافت مدرک میتوانند جذب صنایع مختلف در داخل و یا خارج از کشور شوند.

پیشنهادات ویژه

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

دوره بازرسی جوش CWI

دوره بازرسی جوش CWI

شرکت فن آوران تام تابان این دوره را براساس سرفصل های بازرسی جوش موسسه جوش امریکا و استانداردAWS QC-1 برگزارکرده و برای کارشناسان، بازرسان جوش، پرسنل کنترل کیفیت و دستگاه نظارت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع نیروگاهی، ساختمان، کشتی سازی، لوله سازی، سیمان و غیره مناسب می باشد. این دوره زیر نظر اساتید برتر در حوزه بازرسی جوش برگزار و پس از ارزیابی و آزمون، مدرک را صادر می گردد.

دانش آموختگان در پایان این دوره و بعد از دریافت مدرک میتوانند جذب صنایع مختلف در داخل و یا خارج از کشور شوند.

در زیر به چند مورد از مزایای دوره های شرکت فن آوران تام تابان اشاره شده است:

 • دوره ها شامل محتوای کامل براساس استاندارهای آموزشی بین المللی می باشند.
 • مدرسین این دوره ها از اساتید برتر با گرایش مرتبط می باشند.
 • گواهی نامه های صادر شده قابل ردیابی می باشند.
 • حفظ ارتباط دانش آموختگان با اساتید، جهت راهنمائی و مشاور بعد از اتمام دوره ها.

 

دوره بازرسی جوش CWI شامل سرفصل های زیر می باشد:

 • بازرس و اصول بازرسی
 • طرح اتصالات و علائم جوشکاری
 • فرایندهای جوشکاری و برشکاری
 • عیوب جوش و فلز پایه
 • متالورژی جوش
 • خواص فلزات و آزمون های مخرب
 • مدارک فنی و بازرسی
 • استانداردهای مرتبط
 • کار عملی و آشنایی با تجهیزات بازرسی چشمی
 • آشنایی با آزمون های غیر مخرب