دوره بازرسي چشمي سطح 1 و2

دوره بازرسي چشمي سطح 1 و2

در این دوره شرکت کنندگان در حوزه بازرسي چشمي و با محتوای کامل آموزش می بینند و عموما با ارزیابی دانش آموخته جهت حفظ مطالب آموخته شده، اتمام می یابد.

شرکت فن آوران تام تابان براساس استاندارد ASNT-SNT-TC-1A و آموزش اساتید برتر در حوزه تست های غیر مخرب این دوره ها را برگزار و پس از ارزیابی و آزمون، مدارک سطح 1و 2 را صادر می نماید.

دانش آموختگان در پایان این دوره و بعد از دریافت مدرک می توانند جذب صنایع مختلف در داخل و یا خارج از کشور شوند.

پیشنهادات ویژه

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

دوره بازرسي چشمي سطح 1 و2

دوره بازرسي چشمي سطح 1 و2

در این دوره شرکت کنندگان در حوزه بازرسي چشمي و با محتوای کامل آموزش می بینند و عموما با ارزیابی دانش آموخته جهت حفظ مطالب آموخته شده، اتمام می یابد.

شرکت فن آوران تام تابان براساس استاندارد ASNT-SNT-TC-1A و آموزش اساتید برتر در حوزه تست های غیر مخرب این دوره ها را برگزار و پس از ارزیابی و آزمون، مدارک سطح 1و 2 را صادر می نماید.

دانش آموختگان در پایان این دوره و بعد از دریافت مدرک می توانند جذب صنایع مختلف در داخل و یا خارج از کشور شوند.

در زیر به چند مورد از مزایای دوره های شرکت فن آوران تام تابان اشاره شده است:

 • دوره ها شامل محتوای کامل براساس استاندارهای آموزشی بین المللی می باشند.
 • مدرسین این دوره ها از اساتید برتر با گرایش مرتبط می باشند.
 • گواهی نامه های صادر شده قابل ردیابی می باشند.
 • حفظ ارتباط دانش آموختگان با اساتید، جهت راهنمائی و مشاور بعد از اتمام دوره ها.

 

دوره بازرسي چشمي سطح 1 و2 شامل سرفصل های زیر می باشد:

 • مقدمه و آشنایی با روش های NDT و ASNT-SNT-TC-1A
 • وظایف بازرس
 • فرایندهای جوشکاری
 • نقشه خوانی و علائم جوش
 • عیوب جوشکاری و علل ایجاد و نحوه بر طرف کردن آنها
 • تجهيزات بازرسي چشمی
 • کار عملی با قطعات معیوب و تجهیزات بازرسی
 • مستند سازي مدارک و گزارش نويسي
 • آشنایی با مستندات و دستورالعمل های جوشکاری
 • آشنایی با فرایندهای آزمون های غیر مخرب
 • معيار پذيرش عیوب