دوره التراسونیک سطح 1و 2

دوره التراسونیک سطح 1و 2

در این شرکت کنندگان در حوزه التراسونیک و با محتوای کامل آموزش می بینند و عموما با ارزیابی دانش آموخته جهت حفظ مطالب آموخته شده، اتمام می یابد.

شرکت فن آوران تام تابان براساس استاندارد ASNT-SNT-TC-1A و آموزش اساتید برتر در حوزه تست های غیر مخرب این دوره ها را برگزار و پس از ارزیابی و آزمون، مدارک سطح 1و 2 را صادر می نماید.

دانش آموختگان در پایان این دوره و بعد از دریافت مدرک می توانند جذب صنایع مختلف در داخل و یا خارج از کشور شوند.

پیشنهادات ویژه

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

دوره التراسونیک سطح 1و 2

دوره التراسونیک سطح 1و 2

در این دوره شرکت کنندگان در حوزه التراسونیک و با محتوای کامل آموزش می بینند و عموما با ارزیابی دانش آموخته جهت حفظ مطالب آموخته شده، اتمام می یابد.

شرکت فن آوران تام تابان براساس استاندارد ASNT-SNT-TC-1A و آموزش اساتید برتر در حوزه تست های غیر مخرب این دوره ها را برگزار و پس از ارزیابی و آزمون، مدارک سطح 1و 2 را صادر می نماید.

دانش آموختگان در پایان این دوره و بعد از دریافت مدرک می توانند جذب صنایع مختلف در داخل و یا خارج از کشور شوند.

در زیر به چند مورد از مزایای دوره های شرکت فن آوران تام تابان اشاره شده است:

 • دوره ها شامل محتوای کامل براساس استاندارهای آموزشی بین المللی می باشند.
 • مدرسین این دوره ها از اساتید برتر با گرایش مرتبط می باشند.
 • گواهی نامه های صادر شده قابل ردیابی می باشند.
 • حفظ ارتباط دانش آموختگان با اساتید، جهت راهنمائی و مشاور بعد از اتمام دوره ها.

 

دوره التراسونیک سطح 1و 2 شامل سرفصل های زیر می باشد:

 • مقدمه و آشنایی با روش هاي NDTو ASNT-SNT-TC-1A
 • مفاهيم پايه
 • حالتهاي انتشار امواج التراسونيك
 • توليد ، انتشار و جذب انرژي امواج التراسونيك
 • توليد كننده هاي امواج التراسونيك
 • دستگاه التراسونيك
 • صفحه نمايش هاي مختلف براي دستگاههاي التراسونيك
 • بلوكهاي كاليبراسيون
 • كاليبراسيون مسافت
 • كاليبراسيون حساسيت
 • كاربردهاي پروب نرمال
 • كاربردهاي پروب زاويه اي
 • تعيين مكان و نوع عيوب
 • تشخيص اكوهاي نامربوط در تست التراسونيك
 • گزارش نويسي در تست التراسونيک
 • مقايسه با روشهاي ديگر NDT
 • محدوديتها و مزيتهاي التراسونيک
 • آشنايي با فرايند هاي توليد و عيوب مرتبط
 • آشنایی با استانداردهای مربوطه