آزمون التراسونیک (UT)

آزمون التراسونیک ULTRASONIC TESTING از تست های غیر مخرب ( تست التراسونیک) در بازرسی از انواع قطعات به ویژه تست جوش قطعات جوشکاری شده پر کاربرد بوده و امواج صوت با فرکانس بالا در قطعه مورد تست هدایت شده و عیوب سطحی و زیر سطحی را آشکار میکند. امواج صوت با مقداری تضعیف انرژی از ماده میگذرد و با برخورد به مرز دو ماده متفاوت منعکس میشود. موج برگشتی دریافت و برای تشخیص موقعیت و نوع عیب آنالیز می شود. این روش با نام آزمون فرا صوتی نیز شناخته می شود.

پیشنهادات ویژه

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

آزمون التراسونیک (UT)

آزمون التراسونیک (UT)

یکی از تست های غیر مخرب می باشد که در بازرسی انواع قطعات به ویژه قطعات جوشکاری شده، کاربرد دارد.

امواج صوت با فرکانس بالا در قطعه مورد تست هدایت شده و عیوب سطحی و زیر سطحی را آشکار میکنند. امواج صوتی با مقداری تضعیف انرژی از ماده میگذرد و با برخورد به مرز دو ماده متفاوت منعکس میشوند. موج برگشتی، دریافت و برای تشخیص موقعیت و نوع عیب آنالیز می گردد. این روش با نام آزمون فرا صوتی نیز شناخته می شود.

امواج التراسونیک (UT)  اغلب بصورت کامل در مرز فلز- گاز منعکس میشود. در مرز فلز-مایع یا فلز-جامد بازتاب غیرکامل رخ میدهد که با توجه به تفاوت نسبت بعضی از خواص ماده، درصد مشخصی از انرژی بازتاب می شود.

ترک ها(Crack)، تورق ها(lamination)، عیوب انقباضی(shrinkage) ، حفره ها(cavities) ، ترکیدگی ها(burst)، پوسته شدگی ها(flake)، خلل و فرج(pore) ، پیوستگی ناقص (bonding fault ) و دیگر ناپیوستگی هایی که میتوانند مانند مرز فلز-گاز رفتار کنند به آسانی قابل تشخیص هستند. همچنین ناخالصی ها و دیگر موارد ناشی از عدم یکنواختی فلزات تحت تست، بعلت وجود مقداری بازتاب، تفرق امواج التراسونیک و یا تولید بعضی دیگر از انواع امواج التراسونیک قابل تشخیص می باشد.

بیشتر دستگاه های آزمون التراسونیک (UT)عیوب را بوسیله یکی از موارد زیر تشخیص و نشان میدهند:

 • انعکاس انرژی از مرز فلز-گاز، مرز فلز-مایع و یا سایر ناپیوستگیهای درون فلز.
 • زمان عبور امواج صوتی درون قطعه از نقطه ورود به ماده در پراب فرستنده تا نقطه خروج از ماده به پراب گیرنده.
 • تضعیف دسته امواج صوتی به صورت جذب و تفرق در داخل قطعه

آزمون التراسونیک(UT) جهت تست مواد و کنترل کیفیت در تمام صنایع بزرگ کاربرد دارد. تست التراسونیک اجزاء ریخته گری، نورد، آهنگری، اتصالات جوش، اجزای الکتریکی و الکترونیکی، تولید و ساخت فولاد، الومینیوم، تیتانیوم، ساخت سازه ها، نظیر مخازن تحت فشار، کشتی ها، پل ها، وسایل نقلیه ،ماشین آلات، موتورهای جت میباشد .

تست التراسونیک حین سرویس جهت تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، برای تشخیص شکست قریب الوقوع ریل های راه آهن ، ستون های تحت فشار، شفت های دوار، تجهیزات معدن و سایر ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرد.

عیوب نشان داده شده شامل موارد زیر می باشد:

 • ترک ها(Cracks)
 • تورق ها(laminations)
 • عیوب انقباضی(shrinkage)
 • حفره ها(cavities)
 • ترکیدگی ها(bursts)
 • پوسته شدگی ها(flakes)
 • خلل و فرج(pores)
 • پیوستگی ناقص (bonding faults)

عیوب ممکن است به صورت ذاتی در مواد خام وجود داشته باشد که ناشی از عملیات تولید و عملیات حرارتی میباشد. یا ممکن ناشی از خستگی در حین سرویس، خوردگی و یا دیگر عوامل باشد. همچنین تست التراسونیک جهت ضخامت سنجی مقاطع فلزی استفاده می شود.

محدودیت ها:

 • یافتن عیوب به روش التراسونیک دستی نیاز به دقت و مهارت اپراتور دارد.
 • دانش فنی زیادی جهت تهیه دستورالعمل تست التراسونیک مورد نیاز است
 • قطعات زبر و ناهموار ، اجزاء خیلی کوچک و نازک یا غیر متشابه بسختی قابل تست میباشد.
 • تشخیص ناپیوستگی های کوچک که خیلی به سطح نزدیک هستند، سخت می باشد.
 • جهت عبور موثر انرژی امواج التراسونیک بین پراب و قمست مورد تست نیاز به ماده واسطه (Couplant) میباشد
 • برای کالیبره کردن دستگاه و مشخص کردن نوع عیب نیاز به استاندارد مرجع میباشد

مزایای استفاده از خدمات التراسونیک شرکت 3T:

 • حضور تیم مجرب کارشناسان التراسونیک
 • بازرسین این  شرکت، مطابق سرفصل های آموزش التراسونیک (ASNT) و دستورالعمل آموزشی آکادمی فن آوران تام تابان آموزش دیده و تایید صلاحیت شده اند.
 • تهیه و تایید دستورالعمل انجام تست توسط بهترین کارشناسان LEVEL III و مشاوره اجرای دستورالعمل.
 • استفاده از تجهیزات مدرن ساخت بهترین شرکتهای دنیا.
 • استفاده از لوازم متناسب با دمای محیط، نوع قطعات، حساسیت مورد نظر و سرعت کار .
 • مهارت بالا در بازرسی اتصالات T-K-Y و قطعات خاص.