نمایش تعداد 
عنوان تاریخ انتشار نویسنده بازدیدها
انواع انتشار صوت در Phased Array 20 شهریور 1401 نوشته شده توسط A. Yousefiazad 43
POD در روشهای مختلف NDT 29 تیر 1400 نوشته شده توسط A. Yousefiazad 848
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک 30 اسفند 1399 نوشته شده توسط A. Yousefiazad 7471
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM 20 آذر 1399 نوشته شده توسط H. Nikpoor 5096
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار 03 مرداد 1398 نوشته شده توسط H. Nikpoor 3358
فولادهای کم کربن و ساختمانی 28 اسفند 1397 نوشته شده توسط H. Nikpoor 3773
نام گذاری فولادهای ساختمانی 30 اسفند 1395 نوشته شده توسط H. Nikpoor 4104
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک 09 مهر 1395 نوشته شده توسط A. Yousefiazad 3653
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT 31 شهریور 1395 نوشته شده توسط A. Yousefiazad 3868
محاسبات موقعیت در UT 08 مهر 1394 نوشته شده توسط A. Yousefiazad 5466
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد 31 شهریور 1394 نوشته شده توسط H. Nikpoor 3893
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف 07 شهریور 1394 نوشته شده توسط A. Yousefiazad 4978
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی 31 مرداد 1394 نوشته شده توسط A. Yousefiazad 6863
استانداردهای رنگ و پوشش 31 مرداد 1394 نوشته شده توسط A. Yousefiazad 9582
ساختار فيلم رادیوگرافی 31 مرداد 1394 نوشته شده توسط A. Yousefiazad 10618
گروه بندي فولاد ها 31 مرداد 1394 نوشته شده توسط H. Nikpoor 6069