دوره مايعات نافذ سطح 1و2

دوره مايعات نافذ سطح 1و2

در این دوره شرکت کنندگان در حوزه تست مايعات نافذ سطح و با محتوای کامل آموزش می بینند و عموما با ارزیابی دانش آموخته جهت حفظ مطالب آموخته شده، اتمام می یابد.

شرکت فن آوران تام تابان براساس استاندارد ASNT-TC-1A و آموزش اساتید برتر در حوزه تست های غیر مخرب این دوره ها را برگزار و پس از ارزیابی و آزمون، مدارک سطح 1و 2 را صادر می نماید.

دانش آموختگان در پایان این دوره و بعد از دریافت مدرک می توانند جذب صنایع مختلف در داخل و یا خارج از کشور شوند.

دوره مايعات نافذ سطح 1و2

دوره مايعات نافذ سطح 1و2

در این دوره شرکت کنندگان در حوزه تست مايعات نافذ و با محتوای کامل آموزش می بینند و عموما با ارزیابی دانش آموخته جهت حفظ مطالب آموخته شده، اتمام می یابد.

شرکت فن آوران تام تابان براساس استاندارد ASNT-TC-1A و آموزش اساتید برتر در حوزه تست های غیر مخرب این دوره ها را برگزار و پس از ارزیابی و آزمون، مدارک سطح 1و 2 را صادر می نماید.

دانش آموختگان در پایان این دوره و بعد از دریافت مدرک می توانند جذب صنایع مختلف در داخل و یا خارج از کشور شوند.

در زیر به چند مورد از مزایای دوره های شرکت فن آوران تام تابان اشاره شده است:

 • دوره ها شامل محتوای کامل براساس استاندارهای آموزشی بین المللی می باشند.
 • مدرسین این دوره ها از اساتید برتر با گرایش مرتبط می باشند.
 • گواهی نامه های صادر شده قابل ردیابی می باشند.
 • حفظ ارتباط دانش آموختگان با اساتید، جهت راهنمائی و مشاور بعد از اتمام دوره ها.

دوره مايعات نافذ سطح 1و2 شامل سرفصل های زیر می باشد:

 • مقدمه و آشنايي با روشهاي NDT و ASNT-SNT-TC-1A
 • مزایا و محدودیت های آزمون مایعات نافذ
 • تاریخچه مایعات نافذ
 • معرفی آلودگی ها در آزمون مایعات نافذ و روشهای تمییز کاری
 • خصوصیات مایعات نافذ، نحوه کاربرد و انواع آن
 • خصوصیات ماده ظهور، نحوه کاربرد و انواع آن
 • انواع امولسیفایر و نحوه کاربرد آن
 • معرفی سیستم های قابل حمل و ایستگاهی در آزمون مایعات نافذ
 • معرفی back light در تست فلورسنت و لامپ UV
 • آشنایی با فرایندهای تولید و عیوب مرتبط
 • نکات ایمنی در آزمون مایعات نافذ
 • موارد کنترلی در آزمون مایعات نافذ
 • گزارش نویسی در آزمون مایعات نافذ
 • آشنایی با استانداردهای مربوطه