دوره مايعات نافذ سطح 1و2

اين دوره مطابق با سر فصلها و الزامات روش مایعات نافذ مندرج در استانداردSNT-TC-1A ASNT در سطوح I و II و با كاربرد جوشكاري برگزارگرديده و براي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب مناسب است.

دوره مايعات نافذ سطح 1و2

 • مقدمه و آشنايي با روشهاي NDT و SNT-TC-1A
 • مزایا و محدودیت های آزمون مایعات نافذ
 • تاریخچه مایعات نافذ
 • معرفی آلودگی ها در آزمون مایعات نافذ و روشهای تمییز کاری
 • خصوصیات مایع نافذ ، نحوه کاربرد و انواع آن
 • خصوصیات ماده ظهور، نحوه کاربرد و انواع آن
 • انواع امولسیفایر و نحوه کاربرد آن
 • معرفی سیستم های قابل حمل و ایستگاهی در آزمون مایعات نافذ
 • معرفی back light در تست فلورسنت و لامپ UV
 • آشنایی با فرایندهای تولید و عیوب مرتبط
 • نکات ایمنی در آزمون مایعات نافذ
 • موارد کنترلی در آزمون مایعات نافذ
 • گزارش نویسی در آزمون مایعات نافذ
 • آشنایی با استانداردهای مربوطه