خوردگی سنجی Phased Array

با توجه به پیشرفت روز افزون تستهای غیر مخرب التراسونیک، در حال حاضر یکی از دقیق ترین و پیشرفته ترین روش های پایش گستردگی و عمق خوردگی در صنایع ، روش Phased Array می باشد.

 • در روش phased Array امکان ثبت و بازبینی تصاویر پروفایل خوردگی وجود دارد.
 • عیوب خوردگی از چند نما بررسی میگردد.
 • در صورت استفاده از روش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک دقت اندازه گیری وسعت خوردگی بالاتر است

اشتراک گذاری

خوردگی سنجی Phased Array

خوردگی سنجی Phased Array یا (Phased Array Corrosion Mapping) با توجه به پیشرفت روز افزون تستهای غیر مخرب التراسونیک، در حال حاضر یکی از دقیق ترین و پیشرفته ترین روش های پایش گستردگی و عمق خوردگی در صنایع   می باشد .

تکنیکهای کاربردی در خوردگی سنجی PHASED ARRAY :

پیش از این با انواع انتشار صوت در Phasd Array آشنا شده ایم. در زیر کاربرد انواع انتشار صوتی را بررسی میکینیم

 

اسکن الکترونیکی ELECTRONIC SCANNING:

به قابلیت حرکت دادن یک موج صوتی در راستای چیدمان المانها بدون حرکت مکانیکی اسکن الکترونیکی گویند.

این اسکن به تعداد المانها، نحوه چیدمان المانها و تعداد کانالها در سیستم پردازنده محدود است.

 

استفاده از phased Array linear scan برای بررسی خوردگی داخلی

 

اسکن برشی SECTORIAL SCANNING :

در این حالت دسته امواج توسط تغییر در قوانین نقطه کانونی و زمان تاخیر در یک بازه زاویه منتشر و تعداد المانهای فعال بدون تغییر می مانند.

 

استفاده از Phased Array sectorial scan در بررسی پره توربین

 

مقایسه خوردگی سنجی Phased Array و خوردگی سنجی با التراسونیک سنتی:

در مجموع میتوان خوردگی سنجی به وسیله پروب های TR و روش phased Array را به شکل زیر مقایسه کرد :

 • در روش phased Array امکان ثبت و بازبینی تصاویر پروفایل خوردگی وجود دارد.
 • عیوب خوردگی از چند نما بررسی میگردد.
 • در صورت استفاده از روش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک دقت اندازه گیری وسعت خوردگی بالاتر است
 • با توجه به گسترده بودن دسته امواج در روش phased Array سرعت انجام تست بدون کاهش دقت افزایش می یابد
 • استفاده از Phased Array منجر به بهبود SNR میشود که در تست متریال های درشت دانه و … بسیار مهم است.

 

معرفی روش های خوردگی سنجی :

خوردگی سنجی متناسب با نوع گزارش و تحلیل مورد نیاز انجام شده و عموما به سه روش زیر انجام میگیرد: 

 

1-خوردگی سنجی تمام اتوماتیک سطح (Corrosion Mapping):
 • ترکیب دستگاه Phased Array و اسکنر های تمام اتوماتیک که در دو محور X,Y استفاده میشود .
 • با ارائه پلان اسکن شرایط خوردگی سطوح در مش بندی های مشخصی (به طور مثال 50*50 سانتی متر)را ثبت میکند.
 • در این روش از تکنیک ELECTRONIC SCANNING استفاده میشود .
 • گزارشات خوردگی سنجی تمام اتوماتیک جهت بررسی مساحت خوردگی ، ضخامت باقیمانده، موقعیت خوردگی در محور های XYZ ، و استفاده جهت بازرسی های FFS , RBI کاربرد دارد.
 • در این روش از تکنیک نیز ELECTRONIC SCANNING استفاده میشود .
 • با توجه به ذخیره نمای از بالا، محور عرض قطعه و محور طول را نمایش می دهد.
 • نمای جانبی، اطلاعات ذخیره شده حاصل از تمامی Linear scan ها را در کنار هم و محور طول قطعه و محور عمق قطعه نمایش می دهد.
 • محدودیتی در نمایش خوردگی های وسیع ندارد
 • در تصویر زیر با ترسیم محور افقی و عمودی از روی عیب مشاهده شده، مختصات عیب (400,120) میباشد .

 

 

 

 

2-خوردگی سنجی به روش Manual Encoded:
 • در این روش دستگاه Phased Array و اسکنر های Wheel probe استفاده میشود.
 • با ارائه پلان اسکن شرایط خوردگی سطوح با عرض حدود 5 سانتی متر و در طول آزاد را ثبت کند.
 • در این روش از تکنیک نیز ELECTRONIC SCANNING استفاده میشود .
 • با توجه به ذخیره نمای از بالا، محور عرض قطعه و محور طول را نمایش می دهد.
 • نمای جانبی، اطلاعات ذخیره شده حاصل از تمامی Linear scan ها را در کنار هم و محور طول قطعه و محور عمق قطعه نمایش می دهد.

 

 

نمای کلی یک قطعه با عیوب ساختگی

 

 • نمای Merged C-Scan با استفاده از 3 اسکن مجزا:

در این نما، هر عیبی فارغ از عمق خوردگی نشان داده می شود.

این نوع تصاویر مناسب تشخیص شکل کلی خوردگی میباشد

 

 

 • نمای Merged Depth Color با استفاده از 3 اسکن مجزا:

در این خروجی میتوان عمق عیوب را بوسیله رنگها کد گذاری کرد . (به طور مثال : قرمز : 75 درصد خوردگی نارنجی : 50 درصد خوردگی سبز : 30 درصد خوردگی آبی 20 درصد خوردگی سفید 10 درصد خوردگی و زرد کمتر از 2 درصد خوردگی )

و در دستورالعمل ها رنگها را معیار رد یا قبول نتایج قرار داد.

 

 

نحوه نمایش نمای از بالای تغییر ضخامت در یک بلوک شیشه ای

نحوه نمایش نمای از بالای تغییر ضخامت در یک بلوک شیشه ای

 

 

3-خوردگی سنجی به روش دستی :

 • در این روش نقاط حساس بصورت دستی اسکن شدهاست. 
 • صرفا از نقاط خوردگی ثبت تصویر انجام میگردد
 • گزارشات خوردگی سنجی از نواحی معیوب ارائه میشود.
 • عموما بهترین تنظیمات در این روش استفاده همزمان روش Sectorial , Linear میباشد .
 • جهت تعیین عمق خوردگی و تشخیص حدودی شکل خوردگی به شکل زیر قابل ارائه است.