خوردگی سنجی Phased Array

با توجه به پیشرفت روز افزون تستهای غیر مخرب التراسونیک، در حال حاضر یکی از دقیق ترین و پیشرفته ترین روش های پایش گستردگی و عمق خوردگی در صنایع ، روش Phased Array می باشد.

نویسنده

فهرست عناوین

اشتراک گذاری

خوردگی سنجی Phased Array

 • دیباچه :

با توجه به پیشرفت روز افزون تستهای غیر مخرب التراسونیک، در حال حاضر یکی از دقیق ترین و پیشرفته ترین روش های پایش گستردگی و عمق خوردگی در صنایع ، روش Phased Array می باشد.

تکنیکهای کاربردی در خوردگی سنجی PHASED ARRAY :

 • اسکن الکترونیکی ELECTRONIC SCANNING:

به قابلیت حرکت دادن یک موج صوتی در راستای چیدمان المانها بدون حرکت مکانیکی اسکن الکترونیکی گویند.

این اسکن به تعداد المانها، نحوه چیدمان المانها و تعداد کانالها در سیستم پردازنده محدود است.

استفاده از phased Array linear scan برای بررسی خوردگی داخلی

 • اسکن برشی SECTORIAL SCANNING :

در این حالت دسته امواج توسط تغییر در قوانین نقطه کانونی و زمان تاخیر در یک بازه زاویه منتشر و تعداد المانهای فعال بدون تغییر می مانند.

استفاده از Phased Array sectorial scan در بررسی پره توربین

معرفی روش های خوردگی سنجی :

خوردگی سنجی متناسب با نوع گزارش و تحلیل مورد نیاز انجام شده و عموما به سه روش زیر انجام میگیرد

1-خوردگی سنجی تمام اتوماتیک سطح (Corrosion Mapping) :

 • ترکیب دستگاه Phased Array و اسکنر های تمام اتوماتیک که در دو محور X,Y استفاده میشود .
 • با ارائه پلان اسکن شرایط خوردگی سطوح در مش بندی های مشخصی (به طور مثال 50*50 سانتی متر)را ثبت میکند.
 • در این روش از تکنیک ELECTRONIC SCANNING استفاده میشود .
 • گزارشات خوردگی سنجی تمام اتوماتیک جهت بررسی مساحت خوردگی ، ضخامت باقیمانده، موقعیت خوردگی در محور های XYZ ، و استفاده جهت بازرسی های FFS , RBI کاربرد دارد.
 • در نمای از بالا اطلاعات ذخیره شده فراصوتی که محور عرض قطعه و محور طول را نمایش می دهد.
 • درنمای جانبی اطلاعات ذخیره شده فراصوتی حاصل از تمامی Linear scan ها را در کنار هم و محور طول قطعه و محور عمق قطعه را نمایش می دهد.
 • محدودیتی در نمایش خوردگی هی وسیع ندارد
 • با ترسیم محور افقی و عمودی از روی عیب مشاهده شده، مختصات عیب (400,120) میباشد .

2-خوردگی سنجی به روش Manual Encoded :

 • در این روش دستگاه Phased Array و اسکنر های Wheel probe استفاده میشود.
 • با ارائه پلان اسکن شرایط خوردگی سطوح با عرض حدود 5 سانتی متر و در طول آزاد را ثبت کند.
 • در این روش از تکنیک نیز ELECTRONIC SCANNING استفاده میشود .
 • نمای از بالا اطلاعات ذخیره شده فراصوتی که محور عرض قطعه و محور طول را نمایش می دهد.
 • درنمای جانبی اطلاعات ذخیره شده فراصوتی حاصل از تمامی Linear scan ها را در کنار هم و محور طول قطعه و محور عمق قطعه را نمایش می دهد.

نمای کلی یک قطعه با عیوب ساختگی

 • نمای Merged C-Scan با استفاده از 3 اسکن مجزا:

در این خروجی هر عیبی فارغ از عمق خوردگی نشان داده میشود و مناسب تشخیص شکل کلی خوردگی میباشد

 • نمای Merged Depth Color با استفاده از 3 اسکن مجزا:

در این خروجی میتوان عمق عیوب را بوسیله رنگها کد گذاری کرد . (به طور مثال : قرمز : 75 درصد خوردگی نارنجی : 50 درصد خوردگی سبز : 30 درصد خوردگی آبی 20 درصد خوردگی سفید 10 درصد خوردگی و زرد کمتر از 2 درصد خوردگی )

و در دستورالعمل ها رنگها را معیار رد یا قبول نتایج قرار داد

نحوه نمایش نمای از بالای تغییر ضخامت در یک بلوک شیشه ای

نحوه نمایش نمای از بالای تغییر ضخامت در یک بلوک شیشه ای

3-خوردگی سنجی به روش دستی :

 • در این روش نقاط حساس بصورت دستی اسکن شده و ثبت تصویر صرفا از نقاط خوردگی انجام پذیرفته و ارائه میگردد
 • بهترین تنظیمات در این روش استفاده همزمان روش Sectorial , Linear میباشد .
 • گزارشات خوردگی سنجی در نواحی معیوب ذخیره شده و جهت تعین عمق خوردگی و تشخیص حدودی شکل خوردگی به شکل زیر قابل ارائه است.

مقایسه خوردگی سنجی التراسونیک سنتی و پیشرفته:

در مجموع میتوان خوردگی سنجی به وسیله پروب های TR و روش phased Array را به شکل زیر مقایسه کرد :

 • در روش phased Array امکان ثبت تصاویر پروفایل خوردگی وجود دارد.
 • در صورت استفاده از روش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک دقت اندازه گیری وسعت خوردگی بالاتر است
 • با توجه به گسترده بودن دسته امواج در روش phased Array سرعت انجام تست بدون کاهش دقت افزایش می یابد