تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار

تست التراسونیک در تاییدصلاحیت جوشکار

اشتراک گذاری

تست التراسونیک در تاییدصلاحیت جوشکار

تست التراسونیک در تاییدصلاحیت جوشکار  بستگی به کد استاندارد مورد استفاده دارد.

  • استاندارد ASME

در استاندارد ASME IX از ورژن 2010 به بعد این امکان فراهم شده است.

مطابق بند QW-191.2 و QW-304 برای تایید صلاحیت جوشکار می توان از التراسونیک استفاده کرد بشرطی که ضخامت ورق 6 میلیمتر و بالاتر باشد. همچنین باید از یک WRITTEN PRACTICE که مطابق با SECTION V -ARTICLE 1 – T-150 و الزامات ARTICLE 4 میباشد استفاده کرد. در این استاندارد معیار پذیرش مطابق QW-191.2.3 می باشد.

QW-191.2.2 Acceptance Criteria for Qualification Test Welds

Weld reinforcement may be removed or left in place but shall not be considered when determining the deposited weld thickness for which the welder is qualified. Indications shall be sized using the applicable technique(s) provided in the written procedure for the examination method. Indications shall be evaluated for acceptance as follows

 

  • استاندارد API

مطابق استاندارد API 1104-2016 نیز می توان مطابق بند 6.6 این استاندارد از روش التراسونیک استفاده کرد. فقط نکته اینجاست که روش تست باید Automated Ultrasonic Testing باشد.

6.6.2 Inspection Requirements

When radiography is utilized, radiographs shall be made of each of the test welds. The welder shall be disqualified if any of the test welds do not meet the requirements of 9.3

When automatic ultrasonic testing is utilized, each test weld shall be fully examined. The welder shall be disqualified if any of the test welds do not meet the requirements of 9.6

Radiographic testing or automatic ultrasonic testing shall not be used for the purpose of locating sound areas or areas that contain imperfections and subsequently making tests of such areas to qualify or disqualify a welder

  • استاندارد ISO

مطابق استاندارد ISO 9606-1:2013 نیز می توان از التراسونیک استفاده کرد. مطابق بند c از جدول 13 (page 19) استاندارد ISO 9606-1 در مواردی که test coupon از جنس فولاد فریتی باشد و ضخامت بیش از 8 میلیمتر می توان بجای RT از تست UT استفاده کرد. نکته اینجاست که بعد از UT می توان Bend test را برای فرایندهایی مثل GMAW حذف نمود.

  • در استاندارد AWS هنوز تست التراسونیک در تاییدصلاحیت جوشکار فراهم نشده است.

 

 

تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار