نام گذاری فولادهای ساختمانی

امتیاز کاربر:  / 4
ضعیفعالی 

 

نام گذاری فولادهای ساختمانی بر اساس استاندارد DIN 17100

 

با توجه به اینکه فولادهای طبقه بندی شده در این استاندارد کاربردهای ساختمانی دارند،  محصول بشکل ورق تولید شده و نحوه تولید آنها نورد گرم میباشد.

 

جامعه هدف آنها بیشتر مهندسین عمران می باشند، بدلیل اینکه کاربردی تر باشند مبنای نام گذاری استحکام فولاد در نظر گرفته شده و مانند استاندارد AISI اشاره ای به ترکیب آلیاژی نشده است. 

 

نحوه نامگذاری به شرح زیر می باشد:

 

نام گذاری فولادهای ساختمانی 

 

A:  

  %S,P ≤ 0.045 که  به آن Quality steel گویند و در تست ضربه 27J را در دمای محیط می دهد.

 

B:

  %S,P ≤ 0.04 و در تست ضربه 27J را در دمای صفر درجه سانتیگراد می دهد.

 

C:

 %S,P ≤ 0.035 که به آن Special steel گویند و در تست ضربه 27J را در دمای -20 درجه می دهد.

 

 

 

·         اگر در designation فولاد پسوند نوشته نشده بود منظور XX-2 است

 

·         اگر در designation فولاد پیشوند نوشته نشده بود منظور R است

 

 

 نام گذاری فولادهای ساختمانی 2