مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT

امتیاز کاربر:  / 8
ضعیفعالی 

مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT

به جهت  بررسی و مقایسه  عیوب جوشکاری قطعات فولادی در دو روش رادیوگرافی گاما و التراسونیک پیشرفته Phased Array  چند نمونه ساخته شده و توسط هر دو روش مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت تصاویر زیر برای مقایسه دو عیب تخلخل  (Porosity) و عیب عدم نفوذ  (Lack of Penetration) تهیه گردیده است.