راهنمای انتخاب تجهیزات Phased Array

Phased Array Equipment

انتخاب تجهیزات مناسب تست Phased Array همواره یکی از مراحل مهم انجام تست است و متناسب با استاندارد ساخت و جزییات فنی تجهیز مورد تست  انتخاب میشود  و  در این راهنما پیشنهاداتی که حاصل بهره برداری از استانداردها و تجربیات کارشناسان است قابل مشاهده است : 

  

 1 . تجهیزات:

 

تجهیزات اصلی تست Phased Array به شرح زیر است 

  • دستگاه Phased Array
  • پروب Phased Array
  • بلوک های کالیبراسیون حساسیت 
  • بلوک های کالیبراسیون مسافت 
  • اسکنر 

 

2 . کاربرد:

در این راهنما تست Phased Array برای دامنه استفاده در موارد زیر بررسی شده است 

 

  • تست جوش های مخازن تحت فشار طراحی شده بر اساس استاندارد ASME Sec VIII

  • تست جوش های مخازن ذخیره طراحی شده بر اساس استاندارد API 650 , API 620

  •  تست جوش لوله های تحت فشار  طراحی شده بر اساس استاندارد ASME B31.1   و ASME B31.3

  • تست جوش  خطوط لوله طراحی شده بر اساس استاندارد API 1104

  • یافتن عیوب ناشی از سرویس برای بررسی عمر باقمانده متناسب با استاندارد API 579

 

3. انتخاب تجهیزات :

  

3.1 انتخاب دستگاه التراسونیک پیشرفته:

  

دامنه کاربرد

    ضخامت

تعداد  پالسر و کانال

         قابلیت ها

تست جوش

برای همه دامنه های کاربرد

بند 2

تا 55 میلیمتر

حداقل 16 پالسر

و 64 کانال

· انجامPhased Array  و ToFD  همزمان

· امکان اتصال دو پروب PAUT همزمان

· درارای حد اقل یک جفت کانال ToFD

· تهیه فایل خروجی  قابل آنالیز روی نرم افزار

·   قابلیت اتصال انکودر

·   امکان انجام 4 گروه اسکن همزمان

55 تا 130 میلیمتر

حداقل 32 پالسر

و 64 کانال

بیش از 130میلیمتر

حداقل 32 پالسر

و 128 کانال

یافتن عیوب بدنه تجهیزات

و لوله ها ناشی از سرویس برای

بررسی عمر باقمانده متناسب با

استاندارد API 579

(غیر از جوش)

تا 55 میلیمتر

حداقل8 پالسر

و 16 کانال

·   انجام 2 اسکن Phased Array  همزمان

·   امکان ذخیره تصویر محل عیب

·   قابلیت اتصال انکودر در مواقع تهیه نقشه خوردگی

55 تا 100 میلیمتر

حداقل 16 پالسر

و 64 کانال

بیش از 100 میلیمتر

حداقل 32 پالسر

و 64 کانال

  

3.2 انتخاب پروب Phased Array :

  

ضخامت

فرکانس

تعداد المنت

سایز (Pitch)

ضخامت کمتر از  6 میلیمتر

10 مگاهرتز

حداقل 16 المنت

0.3 تا  0.6 میلیمتر

ضخامت 6 تا 10 میلیمتر

 7.5 تا 10 مگاهرتز

حداقل 16 المنت

0.3 تا  0.6 میلیمتر

ضخامت 10 تا 16 میلیمتر

5 تا 7.5 مگاهرتز

حداقل 16 المنت

0.3 تا  0.6 میلیمتر

ضخامت 16 تا 55 میلیمتر

5  مگاهرتز

حداقل 16 المنت

0.5 تا  0.8 میلیمتر

ضخامت 55 تا 85 میلیمتر

2.25 تا 5  مگاهرتز

حداقل 32 المنت

0.6 تا 0.8 میلیمتر

ضخامت 85 تا 100 میلیمتر

2.25 تا 5  مگاهرتز

حداقل 32 المنت

0.8 تا 1 میلیمتر

ضخامت بالاتر از  100 میلیمتر

2.25 مگاهرتز

حداقل 32 المنت

0.8 تا 1.2 میلیمتر

  

3.3 انتخاب Wedge Phased Array :

   

دامنه کاربرد 

جنس کفشک

 زاویه

خروج صوت

توضیحات

تست جوش  Phased Array

برای همه دامنه های کاربرد  بند 2

Rexolite

45 درجه طولی

45 درجه عرضی

55 درجه عرضی

60 درجه طولی

60 درجه عرضی

در تست جوش لوله های کمتر از 20 اینچ کفشک میبایست متناسب با قطر لوله قوس داشته باشد

تست جوش  ToFD

برای همه دامنه های کاربرد  بند 2

Rexolite

45 و 60 و 65 و 70 درجه

جنس بدنه کفشک متغیر اساسی نیست

و جنس مرکز کفشک میبایست رعایت گردد

یافتن عیوب بدنه تجهیزات و لوله ها ناشی از سرویس

برای بررسی عمر باقمانده متناسب با

استاندارد API 579 (غیر از جوش)

Prespex

یا

Rexolite

صفر درجه

حد اکثر ضخامت قابل تست حدودا دوبرابر ضخامت کفشک میباشد

در ضخامت بالای 60 از کفشک Rexolite استفاده گردد

   

      3.4 انتخاب بلوک حساسیت TCG/DAC:

  

دامنه کاربرد

ضخامت جوش

ضخامت  بلوک

قطر SDH

توضیحات

تست جوش های مخازن تحت فشار

طراحی شده بر اساس استاندارد

ASME Sec VIII

تا 25 میلیمتر

± 25 %

ضخامت جوش

2.5 میلیمتر

موازی سطح

متریال بلوک میبایست مشابه متریال جوش باشد.

شرایط سطح بلوک حتی الامکان مشابه قطعه مورد تست باشد

درصورت تفاوت فرایند ساخت متریال بلوک و قطعه، محاسبه ضریب انتقال صوتی انجام گردد

دارای 3 عدد SDH در عمقهای  ¼ , ½ , ¾    ضخامت بلوک

25 تا 50 میلیمتر

± 25 %

ضخامت جوش

3 میلیمتر

موازی سطح

50 تا 100میلیمتر

± 25 %

ضخامت جوش

5 میلیمتر

موازی سطح

بالاتر از100میلیمتر

± 25 %

ضخامت جوش

با ازای هر 50 میلیمتر افزایش ضخامت

1.5 میلیمتر به سایز   SDH  پله قبلی اضافه میگردد


برای استفاده بلوکهای فوق در قطعات لوله ای شکل، در صورتی که سطح بلوک متناسب با لوله مورد تست قوس داشته باشد استفاده از همین بلوک و رفلکتورها مجاز میباشد

 

3.5 انتخاب بلوک اسکنر :

یک قطعه بلوک از متریال واقعی مورد تست باشرایط زیر میبایست توسط کارفرما تهیه و جهت بررسی روزانه کارایی سیستم در اختیار اپراتورها قرار گیرد

*  در تست جوش ورقها این قطعه حداقل به طول 50 سانتی متر و با ضخامت % 25± جوش مورد تست باشد.

 *   در تست جوش لوله  این قطعه حداقل حداقل نیمی از محیط دایره، ضخامت % 25± جوش مورد تست و قطر آن در محدوده 0.9 تا 1.5 برابرلوله اصلی مورد تست باشد.

 *   طرح اتصال مشابه قطعه مورد تست باشد.

 *   عیوب مصنوعی یا واقعی بوده و تعداد، موقعیت و اندازه عیوب با مشورت کارشناس سطح 3 PAUT, مشخص گردد.

 *   از بلوک اسکنر میتوان در صورت تایید کارشناس سطح 3  برای تایید صلاحیت دستورالعمل  و اسکن پلان استفاده نمود

*    در صورت مشخص بودن دقیق سایز و نوع  عیوب، میتوان از بلوک فوق بعنوان بلوک تهیه دستورالعمل سایزینگ استفاده نمود.

 *   نقشه پیشنهادی برای تهیه بلوک به عیوب مصنوعی به شکل زیر است :

 

Phased Array Scanner Block

   

 3.6 انتخاب اسکنر :

    

دامنه کاربرد

اسکنر مورد نیاز

قابلیت ها

تست جوش های مخازن تحت فشار طراحی شده بر اساس استاندارد ASME Sec VIII

اسکنر تمام اتوماتیک

یا

 اسکنر نیمه اتوماتیک

·  امکان نصب حداقل دو عدد پروب Phased Array 

·  امکان نصب حداقل دو عدد پروب ToFD

·  امکان نصب انکودر

·  دارای چرخ های مگنتی چسبنده یا مکانیزم های دیگر برای اتصال به مخزن

تست جوش های مخازن ذخیره طراحی شده بر اساس

 استاندارد API 650 , API 620

اسکنر تمام اتوماتیک

·  امکان نصب حداقل دو عدد پروب Phased Array 

·  امکان نصب حداقل دو عدد پروب ToFD

·  امکان نصب انکودر

·  دارای چرخ های مگنتی چسبنده یا مکانیزم های دیگر برای اتصال به مخزن

تست جوش لوله های تحت فشار  طراحی شده بر اساس

استاندارد ASME B31.1   و ASME B31.3

اسکنر تمام اتوماتیک

یا

 اسکنر نیمه اتوماتیک

·  امکان نصب دو عدد پروب Phased Array 

·  امکان نصب دو عدد پروب ToFD

·  امکان نصب انکودر

·  دارای چرخ های مگنتی چسبنده یا مکانیزم های دیگر برای اتصال به مخزن

تست جوش  خطوط لوله طراحی شده بر اساس

استاندارد API 1104

اسکنر تمام اتوماتیک

یا

 اسکنر نیمه اتوماتیک

·  امکان نصب دو عدد پروب Phased Array 

·  امکان نصب دو عدد پروب ToFD

·  امکان نصب انکودر

·  دارای چرخ های مگنتی چسبنده یا مکانیزم های دیگر برای اتصال به مخزن

یافتن عیوب بدنه تجهیزات و لوله ها ناشی از سرویس برای بررسی عمر باقمانده متناسب با

استاندارد API 579 (غیر از جوش)

اسکنر تمام اتوماتیک یا

 اسکنر نیمه اتوماتیک

یا اسکن دستی

·   قابلیت اتصال انکودر در مواقع تهیه نقشه خوردگی