تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار

امتیاز کاربر:  / 7
ضعیفعالی 

 

 

 آیا برای تایید صلاحیت جوشکار می توان از آزمون التراسونیک  استفاده کرد؟

  

استفاده از التراسونیک در بررسی کیفیت نمونه قطعات تست جوشکار بستگی به کد استاندارد مورد استفاده دارد.

  1. استاندارد ASME 

در استاندارد ASME IX از ورژن 2010 به بعد این امکان فراهم شده است.

مطابق بند QW-192.2 و QW-304 برای تایید صلاحیت جوشکار می توان از التراسونیک استفاده کرد بشرطی که ضخامت ورق 13 میلیمتر و بالاتر باشد.

همچنین باید از یک written practice که مطابق با section V -article 1 - T-150 و الزامات article 4 میباشد استفاده کرد

در این استاندارد معیار پذیرش مطابق QW-191.2.3 می باشد.

 

  1. استاندارد API

مطابق استاندارد API 1104 نیز می توان مطابق بند 6.6 این استاندارد از روش التراسونیک استفاده کرد. فقط نکته اینجاست که روش تست باید Aoutomated Ultrasonic Testing باشد.

  1. استاندارد ISO 

مطابق استاندارد ISO 9606-1:2013 نیز می توان از التراسونیک استفاده کرد.

مطابق بند c از جدول 13 (page 19) استاندارد ISO 9606-1 در مواردی که test coupon از جنس فولاد فریتی باشد و ضخامت بیش از 8 میلیمتر می توان بجای RT از تست UT استفاده کرد.

نکته اینجاست که بعد از UT می توان Bend test را برای فرایندهایی مثل GMAW حذف نمود.

 

  1. در استاندارد AWS هنوز این امکان فراهم نشده است. 

 

تست جوشکار