انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی

امتیاز کاربر:  / 4
ضعیفعالی 

انتخاب وایر متناسب با ضخامت قطعه در تست رادیوگرافی بر اساس استانداردها بوده  که بعنوان مثال جدول زیر از استاندارد ASME آورده شده است.

مطابق جدول برای ضخامت 28 میلیمتر در استفاده از تکنیک IQI source side میبایست بسته IQI که وایر شماره 10 را دارد انتخاب نمود.

 

 

 انتخاب وایر متناسب با ضخامت قطعه در تست رادیوگرافی بر اساس استانداردها بوده  که بعنوان مثال جدول زیر از استاندارد ASME آورده شده است.