نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 1827
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2014
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2521
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3259
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3208
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2399
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3593
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4347
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6312
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6450
گروه بندي فولاد ها نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4546
نام گذاری فولادهای ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2753
فولادهای کم کربن و ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2592
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5339