نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
POD در روشهای مختلف NDT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 295
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2679
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2857
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3300
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4508
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4315
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3202
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4368
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5793
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 8330
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 9119
گروه بندي فولاد ها نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5391
نام گذاری فولادهای ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3543
فولادهای کم کربن و ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3234
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6527