نمایش تعداد 
عنوان تاریخ انتشار نویسنده بازدیدها
راهنمای انتخاب تجهیزات Phased Array 27 دی 1401 نوشته شده توسط A.Yousefiazad 82
انواع انتشار صوت در Phased Array 20 شهریور 1401 نوشته شده توسط A.Yousefiazad 139
POD در روشهای مختلف NDT 29 تیر 1400 نوشته شده توسط A.Yousefiazad 923
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک 30 اسفند 1399 نوشته شده توسط A.Yousefiazad 7683
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM 20 آذر 1399 نوشته شده توسط H. Nikpoor 5200
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار 03 مرداد 1398 نوشته شده توسط H. Nikpoor 3448
فولادهای کم کربن و ساختمانی 28 اسفند 1397 نوشته شده توسط H. Nikpoor 3872
نام گذاری فولادهای ساختمانی 30 اسفند 1395 نوشته شده توسط H. Nikpoor 4215
استانداردهای رنگ و پوشش 03 آبان 1395 نوشته شده توسط A.Yousefiazad 9879
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک 09 مهر 1395 نوشته شده توسط A.Yousefiazad 3795
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT 31 شهریور 1395 نوشته شده توسط A.Yousefiazad 4000
محاسبات موقعیت در UT 08 مهر 1394 نوشته شده توسط A.Yousefiazad 5660
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد 31 شهریور 1394 نوشته شده توسط H. Nikpoor 4108
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف 07 شهریور 1394 نوشته شده توسط A.Yousefiazad 5081
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی 31 مرداد 1394 نوشته شده توسط A.Yousefiazad 7055
ساختار فيلم رادیوگرافی 31 مرداد 1394 نوشته شده توسط A.Yousefiazad 10814
گروه بندي فولاد ها 31 مرداد 1394 نوشته شده توسط H. Nikpoor 6173