نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2257
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2454
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2942
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3942
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3814
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2719
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3977
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5147
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 7448
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 8192
گروه بندي فولاد ها نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4995
نام گذاری فولادهای ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3200
فولادهای کم کربن و ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2920
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5969