نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
POD در روشهای مختلف NDT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 406
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2842
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3034
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3410
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4758
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4520
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3349
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4511
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6048
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 8648
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 9528
گروه بندي فولاد ها نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5546
نام گذاری فولادهای ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3672
فولادهای کم کربن و ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3347
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6737