نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
POD در روشهای مختلف NDT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 493
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2950
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3141
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3492
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4885
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4636
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3454
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4602
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6201
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 8803
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 9750
گروه بندي فولاد ها نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5640
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6888
نام گذاری فولادهای ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3744
فولادهای کم کربن و ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3424