نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
POD در روشهای مختلف NDT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 599
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3076
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3310
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3599
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5062
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4765
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3594
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4723
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6397
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 9013
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 10050
گروه بندي فولاد ها نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5762
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 7033
نام گذاری فولادهای ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3844
فولادهای کم کربن و ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3532