نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2019
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2198
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2718
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3536
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3506
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2546
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3766
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4730
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6817
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 7270
گروه بندي فولاد ها نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4746
نام گذاری فولادهای ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2973
فولادهای کم کربن و ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2740
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5635