نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2427
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2626
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3098
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4165
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4032
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2856
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4146
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5388
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 7834
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 8650
گروه بندي فولاد ها نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5154
نام گذاری فولادهای ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3344
فولادهای کم کربن و ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3052
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6192