نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
POD در روشهای مختلف NDT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 662
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3178
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3412
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3693
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5187
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4907
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3680
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4784
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6562
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 9180
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 10256
گروه بندي فولاد ها نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5872
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 7171
نام گذاری فولادهای ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3915
فولادهای کم کربن و ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3593