نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
تست التراسونیک در تایید صلاحیت جوشکار نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2093
کاربرد پرسپکس در پروب التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2266
مقایسه عیوب در رادیوگرافی و PAUT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2790
محاسبات موقعیت در UT نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3664
نام گذاری مواد بر اساس استاندارد ASTM نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3609
اثرات عناصر آلیاژی اصلی در فولاد نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2590
آماده سازی سطح در استانداردهای مختلف نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3827
انتخاب وایر IQI مناسب در رادیوگرافی صنعتی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4855
استانداردهای رنگ و پوشش نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 6995
ساختار فيلم رادیوگرافی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 7499
گروه بندي فولاد ها نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 4816
نام گذاری فولادهای ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 3043
فولادهای کم کربن و ساختمانی نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 2790
کاربرد دیاگرام DGS/AVG در التراسونیک نوشته شده توسط فن آوران تام تابان 5741