ششمین دوره آموزش رادیوگرافی صنعتی مطابق با استاندارد ISO9712  در مرداد ماه 1394 و در شهر اهواز برگزار گردید.

 

 


ششمین دوره آموزش رادیوگرافی صنعتی مطابق با استاندارد ISO9712  در مرداد ماه 1394 و در شهر اهواز برگزار گردید. 

 

    

 

 

نوع گواهینامه : سازمان انرژی اتمی و آکادمی تام تابان

تاریخ دوره: 1394/05/01 لغایت 1394/06/06 (ویژه پنجشنبه و جمعه ها)

مدرس دوره: آقای مهندس نیاورانی

تعداد شرکت کنندگان: 12 نفر

 

 

 

فراخوان دوره آموزشی