مايعات نافذ PT سطح 1و2

عنوان دوره:
مايعات نافذ سطح 1و2  
Liquid Penetrant Level I & II

هدف دوره :
اين دوره مطابق با سر فصلها و الزامات روش مایعات نافذ مندرج در استانداردSNT-TC-1A  ASNT در سطوح I و II و با كاربرد جوشكاري برگزارگرديده و براي كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب مناسب است.
محتواي دوره:
PT indications• مقدمه و آشنايي با روشهاي NDT و SNT-TC-1A
• مزایا و محدودیت های آزمون مایعات نافذ
• تاریخچه مایعات نافذ
• معرفی آلودگی ها در آزمون مایعات نافذ و روشهای تمییز کاری
• خصوصیات مایع نافذ ، نحوه کاربرد و انواع آن
• خصوصیات ماده ظهور، نحوه کاربرد و انواع آن
• انواع امولسیفایر و نحوه کاربرد آن  
• معرفی سیستم های قابل حمل و ایستگاهی در آزمون مایعات نافذ
• معرفی back light در تست فلورسنت و لامپ UV
• آشنایی با فرایندهای تولید و عیوب مرتبط
• نکات ایمنی در آزمون مایعات نافذ
• موارد کنترلی در آزمون مایعات نافذ
• گزارش نویسی در آزمون مایعات نافذ
• آشنایی با استانداردهای مربوطه