دوره تهيه دستور العملهای جوشکاری (WPS) و تأييديه آن (PQR)

 

عنوان دوره:  
  دوره آموزشی تخصصی تهيه دستور العملهای جوشکاری (WPS) و تأييديه آن (PQR)
مطابق با استاندارد ASME Sec. IX
هدف دوره :  
  هدف از این دوره آموزش شرکت کنندگان برای استفاده کاربردی از استاندارد ASME Sec. IX جهت تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری WPS و چگونگی تایید آن PQR و نیز آشنایی با چگونگی تایید صلاحیت جوشکار می باشد. این دوره برای کارشناسان واحدهای مهندسی، بازرسان و ناظران واحد كنترل كيفيت حین ساخت و نصب سازه ها و اتصالات جوشی. 
محتواي دوره:  
  • مقدمه و تاریخچه استاندارد
• مقدمه و تاریخچه کدهای ASME
• فرایندهای جوشکاری
• متغییرهای جوشکاری (اساسی – کمکی اساسی و غیر اساسی)
• متالورژی جوش و عملیات حرارتی در جوشکاری (پیشگرم ...)
• شناخت فلز پایه و مواد مصرفی جوشکاری
• اشنایی با آزمون های مخرب
• نحوه تهیه WPS
• نحوه تهیه PQR
• تمرین عملی برای تهیه WPS