بازرسی جوش CWI

عنوان دوره:
بازرسی جوش CWI
مطابق سرفصل های AWS-QC1
هدف دوره :

این دوره بر اساس سرفصل های بازرسی جوش موسسه جوشکاری آمریکا (استاندارد AWS-QC1) برگزار می گردد و برای کارشناسان، بازرسان جوش، پرسنل کنترل کیفیت و دستگاه نظارت و همچنین متقاضیان شرکت در امتحان و داشتن گواهینامه بازرس جوش تایید صلاحیت شده مناسب می باشد.
محتواي دوره:
vt pic•     بازرس و اصول بازرسی
•     طرح اتصالات و علائم جوشکاری
•     فرایندهای جوشکاری و برشکاری
•     عیوب جوش و فلز پایه
•     متالورژی جوش  
•    خواص فلزات و آزمون های مخرب
•     مدارک فنی و بازرسی
•     استانداردهای مرتبط
•     کار عملی و آشنایی با تجهیزات بازرسی چشمی
•     آشنایی با آزمون های غیر مخرب