بازرسي چشمي VT سطح 1و2

عنوان دوره:
بازرسي چشمي سطح 1 و2
Visual Testing Level I, II
هدف دوره :
هر فرد درگیر با جوشکاری قوسی باید اساس و بنیان هر آنچه را که قبل، حین و پس از جوشکاری مشاهده می کند بداند. این دوره متمرکز است بر روی اغلب روش های بکار رفته در بازرسی جوش که ما می توانیم به چشم مشاهده کنیم. ضمنا آموزش، امتحان و صدور گواهينامه بين المللي دوره فوق  مطابق با  دستورالعمل  SNT-TC-1A موسسه ASNT آمريکا با كاربرد جوشكاري  مي باشد. اين دوره براي كارشناسان ، بازرسان ، پرسنل QC ، دستگاه نظارت و تمامي علاقه مندان به بازرسي و NDT مناسب مي باشد.
محتواي دوره:

vt pic

• وظایف بازرس  
• فرایندهای جوشکاری 
• نقشه خوانی و علائم جوش 
• عیوب جوشکاری و علل ایجاد و نحوه بر طرف کردن آنها
• تجهيزات بازرسي چشمی
• کار عملی با قطعات معیوب و تجهیزات بازرسی
• مستند سازي مدارک و گزارش نويسي
• آشنایی با مستندات و دستورالعمل های جوشکاری
• آشنایی با فرایندهای آزمون های غیر مخرب
• معيار پذيرش عیوب