. .

مهندس غلامحسین لکی شیراز

 

مهندس غلامحسین لکی شیراز دارای مدرک مهندسی تکنولوژی جوشکاری و کارشناس سطح 2 رادیوگرافی مطابق ISO 9712 از آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA و همچنین کارشناس سطح 2 MT و PT از ASNT امریکا می باشد. وی کارشناس و مدرس تأیید شده دوره آموزشی رادیوگرافی مطابق ISO 9712 از انرژی اتمی ایران بوده و با بیش از 30 سال تجربه موفق بعنوان بازرس ویژه فنی و NDT مناطق نفت خیز جنوب و مدرس آموزشهای بازرسی و آزمون های غیرمخرب، در حال حاضر مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور فن آوران تام تابان و همچنین عضو هیات مدیره انجمن بازرسی فنی و آزمون های غیر مخرب ایران IRSNT می باشد.