خوردگی سنجی با روش Phased Array

امتیاز کاربر:  / 4
ضعیفعالی 

 •  دیباچه :

با توجه به پیشرفت روز افزون تستهای غیر مخرب التراسونیک، در حال حاضر یکی از دقیق ترین و پیشرفته ترین روش های پایش  گستردگی و عمق خوردگی در صنایع ، روش Phased Array می باشد.

 

تکنیکهای کاربردی در خوردگی سنجی Phased Array :

•   اسکن الکترونیکی ELECTRONIC SCANNING:

به قابلیت حرکت دادن یک موج صوتی در راستای چیدمان المانها بدون حرکت مکانیکی اسکن الکترونیکی گویند.

 این اسکن به تعداد المانها، نحوه چیدمان المانها  و تعداد کانالها در سیستم پردازنده محدود است.

    phased Array linear scanاستفاده از phased Array linear scan برای بررسی خوردگی داخلی

 

•  اسکن برشی SECTORIAL SCANNING :

در این حالت دسته امواج توسط تغییر در قوانین نقطه کانونی و زمان تاخیر در یک بازه زاویه منتشر و تعداد المانهای فعال بدون تغییر می مانند.

Phased Array sectorial scanاستفاده از Phased Array sectorial scan در بررسی پره توربین

 

معرفی روش های خوردگی سنجی :

خوردگی سنجی  متناسب  با نوع گزارش و تحلیل مورد نیاز  انجام شده و عموما به  سه روش زیر انجام میگیرد

 • خوردگی سنجی تمام اتوماتیک سطح (Corrosion Mapping) :

                      •    ترکیب دستگاه Phased Array  و اسکنر های تمام اتوماتیک که در دو محور X,Y استفاده میشود .

                      •    با ارائه پلان اسکن  شرایط خوردگی سطوح در مش بندی های مشخصی  (به طور مثال 50*50 سانتی متر)را ثبت  میکند.

                      •    در این روش از تکنیک  ELECTRONIC SCANNING  استفاده میشود .

                      •    گزارشات خوردگی سنجی تمام اتوماتیک جهت بررسی مساحت خوردگی ، ضخامت باقیمانده،  موقعیت  خوردگی در محور های XYZ ، و استفاده جهت بازرسی های FFS , RBI کاربرد دارد.

                      •    در  نمای از بالا اطلاعات ذخیره شده فراصوتی که محور عرض قطعه و محور طول را نمایش می دهد.

                      •    درنمای جانبی  اطلاعات ذخیره شده فراصوتی حاصل از تمامی Linear scan ها را در کنار هم و محور طول قطعه و محور عمق قطعه را نمایش می دهد.

                      •    محدودیتی در نمایش خوردگی هی وسیع ندارد 

                      •    با ترسیم محور افقی و عمودی از روی عیب مشاهده شده، مختصات عیب   (400,120) میباشد .

 

Corrosion Mapping
 

Corrosion Mapping motion

 

 سنجی با دستگاه sonatest Veo و اسکنر اتوماتیک

 

 

 • خوردگی سنجی به روش Manual Encoded :

                      •    در این روش دستگاه Phased Array  و اسکنر های Wheel probe استفاده میشود.

                      •    با ارائه پلان اسکن  شرایط خوردگی سطوح با عرض حدود 5 سانتی متر و در طول آزاد را ثبت کند.

                      •    در این روش از تکنیک نیز   ELECTRONIC SCANNING  استفاده میشود .

                      •    نمای از بالا اطلاعات ذخیره شده فراصوتی که محور عرض قطعه و محور طول را نمایش می دهد.

                      •    درنمای جانبی  اطلاعات ذخیره شده فراصوتی حاصل از تمامی Linear scan ها را در کنار هم و محور طول قطعه و محور عمق قطعه را نمایش می دهد.

 

 

 Wheel P 2

 

نمای کلی یک قطعه با عیوب ساختگی 

wheel probe C Scan خوردگی سنجی phased Array

 

 

 1. نمای Merged C-Scan  با استفاده از 3 اسکن مجزا: 
 2. در این خروجی هر عیبی فارغ از عمق خوردگی نشان داده میشود و مناسب تشخیص شکل کلی خوردگی میباشد

wheel probe C Scan خوردگی سنجی phased Array

 

 • نمای Merged Depth Color  با استفاده از 3 اسکن مجزا: 
  1. در این خروجی میتوان عمق عیوب را بوسیله رنگها کد گذاری کرد . (به طور مثال : قرمز : 75 درصد خوردگی نارنجی : 50 درصد خوردگی سبز : 30 درصد خوردگی آبی 20 درصد خوردگی  سفید 10 درصد خوردگی و زرد کمتر از 2 درصد خوردگی )
  2. و در دستورالعمل ها رنگها را معیار رد یا قبول نتایج قرار داد

   

wheel probe C Scan خوردگی سنجی phased Array

 

 

 

wheel probe C Scan خوردگی سنجی phased Array

wheel probe C Scan خوردگی سنجی phased Array

نحوه نمایش نمای از بالای تغییر ضخامت در یک بلوک شیشه ای

 

 wheel probe پلان در خوردگی سنجی phased Array 2

نحوه نمایش نمای از بالای تغییر ضخامت در یک بلوک شیشه ای

wheel probe سنجی با دستگاه sonatest Veo

  

 • خوردگی سنجی به روش دستی :

                       •    در این روش نقاط حساس بصورت دستی اسکن شده و ثبت تصویر صرفا از نقاط خوردگی انجام پذیرفته و ارائه میگردد

                      •    بهترین تنظیمات در این روش استفاده همزمان روش Sectorial , Linear میباشد .

                      •   گزارشات خوردگی سنجی در نواحی معیوب ذخیره شده و جهت تعین عمق خوردگی و تشخیص حدودی شکل خوردگی  به شکل زیر قابل ارائه است.

 سنجی با دستگاه sonatest Veo

 

 

مقایسه خوردگی سنجی التراسونیک سنتی و پیشرفته:

در مجموع میتوان خوردگی سنجی به وسیله پروب های TR  و روش phased Array را به شکل زیر مقایسه کرد :

 

 • در روش phased Array امکان ثبت تصاویر پروفایل خوردگی وجود دارد.
 • در صورت استفاده از روش اتوماتیک و نیمه اتوماتیک دقت اندازه گیری وسعت خوردگی بالاتر است
 • با توجه به گسترده بودن دسته امواج در روش phased Array سرعت انجام تست بدون کاهش دقت افزایش می یابد

 phased Array پروب TR