مراسم گرامیداشت مرحوم بهرام نیاورانی

مرحوم بهرام نیاورانی

یاد و خاطر دوست و همکار گرامی مرحوم بهرام نیاورانی را گرامی میداریم 


از خداوند منان آرزوی مغفرت و آمرزش برای آن مرحوم داریم و برای بستگان علی الخصوص فرزند صالح ایشان جناب آقای مهندس هومن نیاورانی صبر جزیل مسئلت می نماییم

روحش شاد و یادش گرامی باد