سمینار آموزشی Phased Array انجمن APEC

APEC Phased Array 1


سمینار آموزشی التراسونیک پیشرفته Phased Array  و ToFD با هدف آشنایی فعالین پیمانکاری و با همکاری انجمن  شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی  برای کارشناسان شرکتهای عضو برگزار گردید.

همچنین روشها و تجهیزات مرتبط به شرح زیر و همراه با کارگاه عملی معرفی گردید:

  1. معرفی روشهای PAUT , ToFD 
  2. اسکنر های تمام اتوماتیک تست جوش به روش PAUT - ToFD
  3. مقایسه  Phased Array  و روش رادیوگرافی
  4. فرایند گزارش دهی 
  5. اطلاعات و حداقل های لازم برای نظارت کارفرمایان 

 در پایان نیز به پرسشهای شرکت کنندگان پاسخ داده شد

 


APEC Phased Array 3APEC Phased Array 3