نخستین دوره های آموزشی آکادمی تخصصی آریا اس جی اس - تام تابان برگزار گردید

 

 

با شروع دوره های جدید آموزشی و بهره گیری از آخرین ویرایش سرفصل دوره های آموزشی، تمامی کلاسهای پیشبینی شده   برگزار گردید

 

برگزاری مجموعه دوره های  نیمه دوم 96