الزام گواهینامه سطح 2 مطابق ایزو 9712 برای مسئولین پرتونگاری

 News

 

در پی اعلام سازمان انرژی اتمی مبنی بر رفع محدودیت برگزاری دوره آموزش سطح 2  پرتونگاری صنعتی در سطح کشور و بر اساس ضوابط دریافت پروانه  استفاده از منابع پرتو قابل حمل،

از بهمن 1393 ارائه گواهینامه معتبر سطح 2 پرتونگاری صنعتی جهت مسئولین کلیه مراکز فعال در زمینه پرتونگاری صنعتی ( اعم از شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت) برای اخذ یا تمدید پروانه الزامی می باشد.


بدین منظور مسئولین محترم پرتونگاری و سایر دانشجویان متقاضی گذراندن دوره پرتونگاری صنعتی سطح 2 بر اساس استاندارد ملی ایزو 9712 میتوانند جهت ثبت نام دوره مطابق برنامه آموزشی ، با واحد آموزش شرکت فن آوران تام تابان  تماس حاصل نمایند