NACI
 

 اخذ گواهینامه ISO 17020 در زمینه بازرسی جوش و NDT

 

به اطلاع می رساند پس از طی پروسه قانونی و ممیزی های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  شرکت فن آوران تام تابان موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت نهاد بازرسی گردید.

این شرکت بعنوان نهاد بازرسی کننده نوع الف در زمینه جوش و NDT آماده ارائه خدمات  در صنایع کشور میباشد .

جزییات گواهینامه صادره از طریق سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت قابل مشاهده میباشد.