آزمون التراسونیک Ultrasonic Testing

آزمون التراسونیک Ultrasonic Testing

 

آزمون التراسونیک Ultrasonic Testing  از تست های غیر مخرب ( تست التراسونیک) در بازرسی از انواع قطعات به ویژه تست جوش  قطعات جوشکاری شده  پر کاربرد بوده و امواج صوت با فرکانس بالا در قطعه مورد تست هدایت شده و عیوب سطحی و زیر سطحی را آشکار میکند. امواج صوت  با مقداری تضعیف انرژی  از ماده میگذرد و با برخورد به مرز دو ماده متفاوت منعکس میشود. موج برگشتی دریافت و برای تشخیص موقعیت و نوع  عیب  آنالیز می شود. این روش با نام آزمون فرا صوتی نیز شناخته می شود.


امواج التراسونیک اغلب  بصورت کامل در مرز فلز- گاز  منعکس میشود. در مرز فلز-مایع یا فلز-جامد بازتاب غیرکامل رخ میدهد که با توجه به تفاوت نسبت بعضی از خواص ماده، درصد مشخصی از انرژی بازتاب می شود.
ترک ها(Crack)، تورق ها(lamination)، عیوب انقباضی(shrinkage) ، حفره ها(cavities) ، ترکیدگی ها(burst)، پوسته شدگی ها(flake)، خلل و فرج(pore) ، پیوستگی ناقص (bonding fault ) و  دیگر ناپیوستگی هایی که میتوانند مانند مرز فلز-گاز رفتار کنند  به آسانی قابل تشخیص هستند. همچنین  ناخالصی ها و دیگر موارد ناشی از عدم یکنواختی  فلزات تحت تست، بعلت وجود مقداری بازتاب، تفرق امواج التراسونیک و یا تولید بعضی دیگر از انواع امواج التراسونیک قابل تشخیص می باشد.

 

  • بیشتر دستگاه های التراسونیک عیوب را بوسیله یکی از موارد زیر تشخیص و نشان میدهند:

   - انعکاس انرژی از مرز فلز-گاز، مرز فلز-مایع و یا سایر ناپیوستگیهای درون فلز.

   - زمان عبور امواج صوتی درون قطعه از نقطه ورود به ماده در پراب فرستنده  تا نقطه خروج از ماده به پراب گیرنده.

   - تضعیف دسته امواج صوتی به صورت جذب و تفرق در داخل قطعه

 

ut pic

 

  • کاربرد ها:


تست یا بازرسی التراسونیک جهت تست مواد و کنترل کیفیت در تمام صنایع بزرگ کاربرد دارد، که شامل تست التراسونیک اجزاء   ریخته گری، نورد، آهنگری ، اتصالات جوش، اجزای الکتریکی و الکترونیکی ، تولید و ساخت فولاد، الومینیوم ، تیتانیوم، ساخت سازه ها، نظیر مخازن تحت فشار، کشتی ها، پل ها، وسایل نقلیه ،ماشین آلات، موتورهای جت میباشد .

تست التراسونیک حین سرویس جهت تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، برای تشخیص شکست قریب الوقوع  ریل های راه آهن ، ستون های تحت فشار، شفت های دوار، تجهیزات معدن و سایر ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرد.


عیوب نشان داده شده شامل ترک ها(Cracks)، تورق ها(laminations)، عیوب انقباضی(shrinkage) ، حفره ها(cavities) ، ترکیدگی ها(bursts)، پوسته شدگی ها(flakes)، خلل و فرج(pores) ، پیوستگی ناقص (bonding faults ) میباشد . عیوب ممکن است بصورت ذاتی در مواد خام وجود داشته باشد که ناشی از عملیات تولید و عملیات حرارتی میباشد. یا ممکن ناشی از خستگی در حین سرویس، خوردگی و یا دیگر عوامل باشد. همچنین تست التراسونیک جهت ضخامت سنجی مقاطع فلزی استفاده می شود.

  • محدودیت ها:

•    یافتن عیوب بروش التراسونیک دستی مستلزم دقت و مهارت اپراتور است
•    دانش فنی زیادی جهت تهیه دستورالعمل تست التراسونیک مورد نیاز است
•    قطعات زبر و ناهموار ، اجزاء خیلی کوچک و نازک یا غیر متشابه بسختی قابل  تست میباشد.
•    ناپیوستگی های کوچک که خیلی نزدیک به سطح هستند ممکن است تشخیص داده نشوند.
•    جهت عبور موثر انرژی امواج التراسونیک بین پراب و قمست مورد تست نیاز به ماده واسطه (Couplant)  میباشد
•    برای کالیبره کردن دستگاه و مشخص کردن نوع عیب نیاز به استاندارد مرجع میباشد
    

  • مزایای استفاده از خدمات التراسونیک شرکت 3T


•    حضور تیم مجرب کارشناسان التراسونیک
•    بازرسین ماهر تایید صلاحیت شده ASNT NDT Level II و آموزش دیده در آکادمی آموزش شرکت  تحت  دستورالعمل آموزش  پرسنل مطابق سرفصل های آموزش التراسونیک سطح دو.
•    آماده سازی و تایید دستورالعمل انجام تست توسط بهترین کارشناسان LEVEL III و مشاوره اجرای دستورالعمل.
•    استفاده از تجهیزات مدرن ساخت بهترین شرکتهای دنیا.
•    استفاده از لوازم متناسب با دمای محیط، نوع قطعات، حساسیت مورد نظر و سرعت کار .
•    مهارت بالا در بازرسی اتصالات T-K-Y و قطعات خاص.

dore4